Alaska utforsker muligheten for kommersielt fiske i arktiske farvann

Krabbebåter til kai i Dutch Harbor, som befinner seg på øygruppen Aleutene i Alaska. (Foto: National Institute for Occupational Safety and Health / Wikimedia Commons).
Krabbebåter i Dutch Habor på Aleutian Islands i Alaska. (Foto: National Institute for Occupational Safety and Health / Wikimedia Commons).

Anchorage (High North News): – Vi ønsker ikke å stå igjen på land mens Russland og andre land fisker i arktiske farvann, sier kommissær for fisk og vilt i Alaska, Doug Vincent-Lang. Selv om Russland fortsatt respekterer internasjonale fiskeriavtaler, tjener de på kommersiell fangst av sei nord for Beringstredet, mens Alaska fremdeles har forbud mot kommersielt fiske i Arktis.

Det er for tiden et forbud mot kommersielt fiske i Arktis etter at ni nasjoner og EU signerte en fiskeriavtale for Polhavet – formelt kjent som Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean – i 2018.

Avtalen trådde i kraft 25. juni 2021 og ble ansett som et viktig steg mot å sikre at fremtidig fangst i Polhavet blir bærekraftig. Området er i dag dekket av is store deler av året og det foregår ingen kommersiell fiskevirksomhet der.

Fiske kan derimot bli en mulighet dersom isdekket blir redusert i de kommende tiårene.

EU, sammen med Danmark, Sverige og Finland, er parter i avtalen sammen med fem arktiske nabostater: Canada, Island, Norge, Russland, og USA. Avtalen ble også signert av Kina, Japan, og Korea som "nær arktiske stater".

Kun forskning

Avtalen vil i første omgang gjelde for en periode på 16 år, frem til 2037. Denne perioden forlenges automatisk med ytterligere fem år, med mindre en av partene motsetter seg fornyelsen. Fram til da vil en eventuell ny avtale kreve enighet fra partene dersom forskning tyder på at noe kommersielt fiske kan drives på et bærekraftig grunnlag. 

Boundaries of the Central Arctic Ocean.
Grensene for Polhavet. (Kilde: Courtesy of Pew)

Inntil da begrenser avtalen fiskeri i det åpne havområdet i Arktis til kun forskning og både USA og Russland følger fortsatt fiskeriavtalen. Faktisk møttes landene i Utqiagvik, Alaska i mars i år for å utvikle en felles forskningsplan, hvor også utfolksdelegater deltok.

Ved møtets slutt hadde den vitenskapelige koordineringsgruppen kommet til en enighet om innholdet i et nøkkeldokument – the Joint Program for Scientific Research and Monitoring (JPSRM) Framework.

Suksesshistorie

På Arctic Encounter Symposium i Anchorage, Alaska i mars, fikk avtalen nylig fornyet interesse. Spesielt i lys av den økende spenningen i Arktis etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022.

David Balton, tidligere diplomat fra det amerikanske utenriksdepartementet, benyttet anledningen til å skryte av partene for at de fortsetter å respektere avtalen, da han deltok på en debatt om bærekraftig fiskeri, politikk, og havøkonomi.

– Det er fortsatt store utfordringer, men det vil ikke bli kommersielt fiske i dette området i løpet av avtalens levetid, i det minste, og det er 16 år, sa Balton.

– Det er litt av en suksesshistorie, sa han.

David Balton
David Balton under Arctic Encounter 2023 i Anchorage, Alaska. (Foto: Trine Jonassen)

Balton jobber nå som administrerende direktør for Det hvite hus sin arktiske styringskomite.

Russisk sei

I 2009 introduserte imidlertid den amerikanske regjeringen Arctic Fishery Management Plan. Etter at den ble godkjent av North Pacific Fishery Management Council, ble 150 000 kvadrat nautiske mil statlig farvann i Alaska stengt for fiske nord for Beringstredet, inkludert Tsjuktsji og Beaufort-havet. 

I russisk-kontrollerte farvann i Tsjuktsjihavet ble det åpnet for kommersielt seifiske for første gang i 2020 og stillehavstorsk har også beveget seg inn i området på grunn av massemigrering av bestander til kjøligere farvann, kjent som "borealisering". 

Som et resultat gjør Alaska Department of Fish and Game (AFDG) seg klar for tiden som kommer når avtalen om kommersielt fiske i føderale arktiske farvann blir opphevet. 

Vil ikke bli etterlatt

Fiske- og viltkommissær i Alaska, Doug Vincent-Lang, forbereder seg nå på slutten av det føderale fiskeforbudet og kunngjorde på Arctic Encounter Symposium at han søker om en million dollar i finansiering fra staten Alaska og to millioner dollar i føderale midler til å forske på problemstillingen.

Fishery Management Plan for Fish Resources of the Arctic Management Area. Arctic FMP
Fiskeriforvaltningsplan for fiskeressurser i det arktiske forvaltningsområdet i Alaska. (Illustrasjon: North Pacific Fishery Management Council)  

– Vi ser muligheter for at våre kystsamfunn kan utvikle fiskeri. Og vi vil absolutt ikke bli stående på land mens Russland og andre land drar ut og fisker i disse farvannene, sa han.

Dersom finansieringen blir godkjent vil Vincent-Lang fokusere på forskning for å identifisere biomasser og bestander nord for Beringstredet, som har evnen til å bli utviklet til kommersielt fiskeri. AFDG planlegger også å lage et system for å identifisere fiskerideltakere.

– Vi må også komme i gang med å finne ut av hvordan fiskeriforvaltning kan se ut. Vi har begynt å tenke igjennom disse prosessene. Vi har begynt på det arbeidet, sa han.

Foreløpig er det ikke kommersielt fiske i amerikanske føderale farvann nord for Beringstredet, med unntak av noen små høstinger i nord.

Also read

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Nøkkelord