Agenda Nord-Norge får ansvaret for konjunkturbarometeret

Direktør i Sparebank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, kan glede seg over at børsverdien til banken har blitt doblet i løpet av de to siste årene. (Foto: Marius Fiskum/SNN)
LO og NHO skal samarbeide med Sparebank 1 Nord-Norge om deres konjunkturbarometer. Gir konjunkturansvaret til Agenda Nord-Norge


LO og NHO skal samarbeide med Sparebank 1 Nord-Norge om deres konjunkturbarometer. Gir konjunkturansvaret til Agenda Nord-Norge

Det årlige Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har vært laget i 20 år, nå inngår Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) partnerskap med LO og NHO, målet er å løfte Konjunkturbarometeret og få en sterkere posisjon i Norge.


Økt satsing og nye produkter

Partnerskapet innebærer også en økt satsing fra bankens side, og foruten den årlige prognosen som fortsatt skal produseres skal det lages en årsrapport som oppsummerer fjoråret og det skal lages en "Nord-Norge teller", en faktaoversikt som skal bidra til å gi landsdelen et sterkere kunnskapsbibliotek.

Med jevne mellomrom skal det også gis ut rapporter under navnet KB Spesial, som handler om ulike nøkkelproblemstillinger i nord.


Nye leverandører

Når NHO og LO nå går inn i samarbeidet om konjunkturbarometeret blir det de samme samarbeidspartnerne som også står bak og eier Agenda Nord-Norge. Agenda Nord-Norge har også fått oppdraget med å forvalte konjunkturbarometeret de neste tre årene.

Det er også valgt ny leverandør av konjunkturbarometeret, og etter en anbudsprosess er det konstellasjonen Bedriftskompetanse, Mo Industripark, Salt og Menon Economics som skal levere tallmaterialet i tre år framover. 

- Konjunkturbarometeret er en del av Sparebank 1 Nord-Norges DNA. Vi har vært, og skal være banken som bidrar til kunnskap om Nord-Norge. Med LO og NHO på laget har vi et partnerskap som kan løfte konjunkturbarometeret ytterligere. Vi skal få fram fakta og kunnskap som bidrar til økt verdiskaping i nord og som er relevant for partene i arbeidslivet, sier bankens direktør Jan-Frode Janson. 

Tags