Advarer mot svekket sikkerhet

- Det er underlig at mens skipsfarten har fått skjerpede krav til sikkerhetstrening, så velger oljeindustrien nå å gå stikk motsatt vei, skriver Ståle Arild Grimen, hovedtillitsvalgt hos Industri Energi i et debattinnlegg hos Stavanger Aftenblad

Grimen skriver at arbeidsgiverforeningen Norsk Olje og Gass har startet en prosess for å endre og redusere omfanget av oljearbeidernes beredskapstrening. Under tittelen «Sikkerhetsarbeidet i oljebransjen slår sprekker» forteller Aftenbladet 24. januar at de fire store fagforeningene i offshorebransjen er kritisk til disse endringene.

Den hovedtillitsvalgte avslutter sitt innlegg slik:

Olje- og gassindustrien ønsker å flytte nordover og inn i arktiske områder hvor forholdene er enda tøffere enn i Nordsjøen. I Canada opererer man med skjerpede beredskapskrav for den oljeutvinningen som pågår i de nordligste områdene. Tilsvarende vil det bli nødvendig også i Norge å løfte beredskapens reelle innhold opp i en høyere divisjon, særlig med tanke på aktivitet i nordområdene. Vi tror ikke at olje- og gassindustrien kommer dit ved å trene mindre på kritiske beredskapsfunksjoner.

Tags