Advarer mot kutt

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag tar på det sterkeste avstand fra forsvarssjefens forslag om reduksjoner i Kystvakta og flytting av orionflyene.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag tar på det sterkeste avstand fra forsvarssjefens forslag om reduksjoner i Kystvakta og flytting av orionflyene.

Hvis forsvarssjef Haakon Bruun Hansen får gjennomslag for forslagene sine, vil det ifølge fylkesfiskarlagets styre få konsekvenser for sikkerheten til alle sjøfarende i nordområdene. Utspillet får hard medfart blant fiskere som frykter at reduksjonene vil gå hardt ut over så vel søk og redningstjeneste som fiskeri- og miljøovervåkning, skriver Helgelands Blad.
Det dreier seg om arbeidsoppgaver som heller må styrkes enn bygges ned, konstaterer fylkesfiskarlaget i et vedtak. 
Uttalelsen oppfordrer Norges Fiskarlag til å arbeide aktivt mot storting og regjering for å hindre at forslagene blir vedtatt, og ber dessuten fiskeriministeren komme på banen.