Advarer mot kommunesammenslåing: - Vi har ikke én lokalpolitiker å miste

Professor Nils Aarsæther advarer mot kommunesammenslåing. Han frykter det vil svekke demokratiet. (Foto: Statens kartverk/privat)

-Våre vel 11.000 lokale amatørpolitikere er en viktig hær å ha i kampen for å bevare et deltagerdemokrati. Vi har ikke én av disse å miste, sier professor Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø.

I den pågående debatten om sammenslåing av kommuner i Norge har de demokratiske utfordringene dette reiser fått mindre plass. I en tidligere artikkel i HNN tok ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, opp spørsmålet om mulig demokratisk underskudd. Hun pekte på at administrasjonen profesjonaliseres, mens politikerne forblir frivillige amatører med møter på kveldstid.


Bevar amatørene
-Det er et paradoks at man, over mange år, har bygget opp administrasjoner og ansvarsoppgaver i kommunene, men på den folkevalgte siden fremdeles sitter med en gammel struktur med en heltidsansatt tillitsvalgt, sa Ellingsen blant annet.
-Det er en oppfatning jeg ikke deler, sier Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging til HNN.
-Tvert imot mener jeg vi skal slåss for å bevare amatørskapen i lokalpolitikken. Alternativet er en gjeng profesjonelle politikere som blir mer og mer lik administrasjonen – og da har vi virkelig et demokratiproblem.

Høyt utdannet folk
Husk at vi er et svært velutdannet folk etter hvert, og hele ideen om folkestyret er jo dette amatørskapet. Vi ser at deltagelse i lokalpolitikken er en fantastisk skolering i å se sammenhenger – særinteressekantene slipes veldig fort av, og det er flott i et deltagerdemokrati.
Vi har ikke en eneste lokalpolitiker å miste selv om kommunene slås sammen. Denne hæren av amatører er en garanti for demokrati og innsyn som vi ikke har råd til å miste, sier Aarsæther.


Korrupsjonsmulighet
-Jeg er ikke prinsipiell motstander av sammenslåing, men antallet lokale politikere må ikke røres. Og generelt er det jo slik at de store korrupsjonsakene har vi jo hatt i store kommuner, og i interkommunale selskaper, sier han og mer enn antyder et syn på store kommuner.

Les også: 

Flørter med kommunesammenslåing

Lover penger til kommuner som frivillig slår seg sammen.

Feige politikere gir dårlig kommuneøkonomi

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: