Advarer mot forsvarskutt

"Det er ikke utenkelig at Russland kan bruke militære maktmidler i nordområdene."

-I en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det et lite klokt signal å bygge ned vår forsvarsevne, skriver Adresseavisen på lederplass.

Avisen skriver videre:

- Vi vet lite om hvordan situasjonen i Russland utvikler seg. Russland har allerede vist at de kan og vil okkupere naboland og har i dag stridsstyrker i Ukraina. Det er ikke utenkelig at Russland kan bruke militære maktmidler i nordområdene. Jagerflyene er en enormt dyr investering, men det kan koste Norge enda mer å ikke følge den opp. Det er meningsløst å investere i fly uten å ha råd til å øve eller holde dem i drift. Det må også være tilstrekkelig mannskap til å drifte andre deler av Forsvaret. Når man over tid bygger ned kompetanse, kan man ikke forvente å få den raskt tilbake. Det er verdt å minne politikerne om at Stortinget med stort flertall har vedtatt investeringen. Det må de også ta konsekvensen av.
Les hele lederartikkelen her.