Advarer mot færre politidistrikter

Organisasjonsprofessor advarer mot færre politidistrikter.

Organisasjonsprofessor Stig O. Johannessen advarer mot ukjente kostnader og uvisst resultat av politiets strukturendring. Det er foreslått totalt ni politidistrikter, med to i Nord-Norge.

– Fra mitt ståsted som forsker mener jeg å se at politianalysen er svært smalt anlagt. Analysen er på ingen måte et godt nok grunnlag når man skal omstille politiet til å bli et bedre politi, sier han til Politiforum.

Johannessen er professor i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Nordland, hvor han leder masterprogrammet i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Han har over flere år forsket på kompliserte organisasjonsprosesser og organisasjonsutvikling, og har skrevet en rekke bøker om temaet.

– Jeg mener at politianalysen er feil svar på utfordringene som 22. juli-kommisjonen beskrev. Analysen tar ikke på alvor kritikken av kultur, holdninger og ledelse, men frambringer i stedet en overdreven tro på formelle strukturer, sentral planlegging og kontrollert endring. Mye forskning viser at store omorganiseringer altfor ofte leder til manglende kontroll og større problemer enn de løser, sier Johannessen.

Tags