Advarer mot bedre Alta-tilbud

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) frykter at utbygging i Alta skal ødelegge sykehustilbudet i Hammerfest, melder Altaposten.

Høringssvaret fra UNN til utredningen om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark må betraktes som en klar advarsel med hensyn til den anbefalte oppbyggingen av helsetjenestene i Alta. På vegne av UNN skriver direktør Tor Ingebrigtsen, mer eller mindre rett ut, at Alta vil bli en konkurrent til Hammerfest sykehus, som verken sykehuset eller foretakets økonomi vil takle. I høringsutkastet anbefales det at «konsekvensene for Finnmarkssykehuset Hammerfest, særlig når det gjelder rekruttering, utredes nærmere».

Nøkkelord