918 millioner fra Sparebank1 Nord-Norge i tredje kvartal

Konsernsjef Jan-Frode leverer et godt resultat tredje kvartal. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)
Sparebank1 Nord-Norge har solide tall i inngangen til årets siste kvartal. Nå satser banken på framtidens banktjenester.Sparebank1 Nord-Norge har solide tall i inngangen til årets siste kvartal. Nå satser banken på framtidens banktjenester. 

918 millioner kroner før skatt, det ble fasiten etter at regnskapet for 3. kvartal 2015 var klart. Nå satses det knallhardt på nye digitale tjenester og oppbygging av 16 finanssentra i Nord-Norge. 

Bankdriften i tredje kvartal går godt selv om resultatet er noe svakere enn på samme tid i fjor, som var et rekordår. Konsernsjef Jan-Frode Janson forklarer tilbakegangen fra fjoråret med svakere finansinntekter. 

- Det skjer til dels på grunn av fjorårets gevinst på salget av betalingsselskapet Nets, og dels på grunn av dårligere avkastning i finansmarkedene. Konsernet fortsetter å styrke både egenkapital og innskuddsdekning. Det gjør oss til en av de mest solide bankene i Norden, sier han.


Nye og enklere tjenester

For to uker siden ble det kjent at Sparebank1-alliansen har kjøpt den norske virksomheten til mCash, noe som skal gi nye og enklere banktjenester til de nordnorske bankkundene framover. 

Nå som banken moderniserer virksomheten er stikkordene digitalisering og tilstedeværelse i landsdelen. For samtidig som banken skal kjempe om de digitale bankkundene i Nord-Norge løftes tilstedeværelsen gjennom 16 nye såkalte finanssentre som skal tilby rådgivning og hele bankens produktbredde. De nye finanssentrene skal inneholde banktjenester, eiendomsmegling, regnskapstjenester og produktspesialister innenfor blant annet forsikring og plassering. 

- Som landsdelsbank skal vi være til stede for folk både på digitale flater og i lokalbanken, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.  


Ingen tegn til oppbremsing i nord

I personmarkedet øker innskuddsveksten mer enn i fjor, mens den i fjor var på 6,1 prosent har veksten i år hittil vært på 7,4 prosent. Det svarer til trenden ellers med at det i økonomisk urolige tider er mange som velger banksparing. 

- Til tross for markant oppbremsing i norsk økonomi, ser vi så langt få tegn til svekkelse av økonomien i Nord-Norge. Men økt innskuddsvekst viser at flere ønsker å ha sparepengene sine på konto. Det skyldes kanskje en bekymring for at den nasjonale oppbremsingen vil slå inn også i nord, sier Janson.

Tags