7000 tonn gruveutrustning snart på plass

Det kan være slutt på norsk kulldrift på Svalbard etter 2016, hvis ikke prisene bedrer seg og kostnadene kuttes slik at det drives i balanse. Her losses utstyr til Lunckefjellgruva - kanskje den siste av de norske kullgruvene på øysamfunnet. (Foto: SNSK).
Utstyret som skal installeres i strossa i Store Norskes nye gruve i Lunckefjell er underveis, og noe har allerede kommet til Svalbard. Totalt skal over 7000 tonn på plass.

Utstyret som skal installeres i strossa i Store Norskes nye gruve i Lunckefjell er underveis, og noe har allerede kommet til Svalbard. Totalt skal over 7000 tonn på plass.

Det er dimensjoner over moderne gruvedrift. Frakteskipet «Green Frost» skal gå tre eller fire turer mellom Blythe på den engelske østkysten og til kaia i Svea før alt utstyret til Lunckefjellstrossa er levert.

139 svære stempler

Fra Svea skal det hele videre via Kapp Amsterdam og til Lunckefjell. Ansvarlig for frakteoperasjonen er det Svalbardbaserte logistikkselskapet Pole Position.

De største dimensjonene er det stemplene som representerer. Stemplene er «avstivere» i gruvegangen, og holder fjellet oppe når kull-laget tas ut. I alt skal 139 stempler på plass, hvert av dem tilsvarer omtrent en 20-fots container.

300 millioner

Selve kuttemaskinen leveres i sju deler – som til sammen vil veie 54 tonn. Hele sendingen består av over 260 kolli, og totalprisen for utstyret til strossa er drøye 300 millioner kroner.

Harry Higraff, som er prosjektleder for Lunckefjell-prosjektet, forteller at utstyret skal ta ut kull-laget i en høyde på mellom 1,5 til 2,8 meter, i 240 meters bredde. Og det hele er svært automatisert.

Fjernstyrt drift

-Her er det datastyring og fjernstyring med kameraovervåking fra RCS – Remote Control Senter. Datasystemet sørger for at stempler og kutter ikke kan kollidere, og alle som jobber i gruva har sender på seg, slik at ulykker skal unngås.

Higraff var også ansvarlig for innkjøpene til Svea Nord-gruva, der svært mye av driften også er automatisert.

Nytt, stort og komplisert

-Vi kan nok si at mye av den utrustningen som nå skal på plass i Lunckefjell er videreutvikling av teknologien i Svea Nord, sier Harry Higraff til High North News.

Monteringen av strosseutstyret skal etter planen starte i januar, og midt i februar regner man med at det står klart til prøvedrift.

-Det hele er et stort og komplisert industriprosjekt, der folk fra Store Norske har fulgt produksjonen av utstyret tett. Det skaffer oss utvilsomt viktig kompetanse, sier Higraff.

 

 

Kuttemaskinen til strossa i Lunckefjell veier alene 54 tonn. (Foto: Store Norske)
Kuttemaskinen til strossa i Lunckefjell veier alene 54 tonn. (Foto: Store Norske)

Tags