56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har i dag tildelt nye utvinningstillatelser, blant annet i Barentshavet. (Illustrasjon: Oljedirektoratet)
Olje- og energidepartementet har i dag tilbudt nye utvinningstillatelser i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.


Olje- og energidepartementet har i dag tilbudt nye utvinningstillatelser i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. 

Totalt 36 forskjellige selskaper, fra de største internasjonale til de små norske leteselskapene får tilbud om andeler i en eller flere av utvinningstillatelser. Tilatelsene kommer i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015). 

- Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, og avgjørende for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre best kjente leteområder at jeg kan tilby tildeling i 56 utvinningstillatelser. årets TFO-tildeling er dermed blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) 

I Barentshavet er det tildelt 5 utvinningstillatelser, i Norskehavet 24, og i Nordsjøen 27. 

Mens det totalt er 36 selskaper som har fått tilbud om andeler i en eller flere av disse, er det 22 selskaper som blir tilbudt operatørskap. Hver tillatelse blir gitt med et forpliktende arbeidsprogram. 

Statsråd Lien mener dette er en viktig tildeling i dagens krevende situasjon for næringen: 

- Vi opprettholder med dette et forutsigbart og høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal til et mangfold av oljeselskaper. Vår tildelingspolitikk danner grunnalget for effektiv ressursforvaltning, høy verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser, sier han.

Les hele tildelingen her. 

Her kan du se kart over tildelingen. 

 

Tags