30 millioner i pluss for SKS

SKS la i dag fram regnskapet for 2014. (Foto: SKS Salten Nettjenester AS)
Overskudd for Salten Kraftsamband i 2014.
Overskudd for Salten Kraftsamband i 2014.

Generalforsamlingen har i dag godkjent regnskapet for 2014 som viser et årsresultat på 30,4 millioner kroner. Omsetningen var i fjor på 1,022 milliarder, og driftsresultatet endte på 155 millioner. Resultat før skatt er 80 millioner kroner. Skattekostnaden er 57,8 millioner kroner, og samlet resultat etter skatt altså 30,4 millioner kroner.

- Betydelig lavere produksjon og fallende kraftpriser er hovedårsaken til et begrenset resultat for 2014, sier konsernsjef Steinar Pettersen i en pressemelding. 

Konsernregnskapet ble i 2014 for første gang rapportert etter den internasjonale standarden IFRS, og Pettersen sier at urealiserte verdiendringer for energikontrakter og rentebytteavtaler regnskapsføres til virkelig verdi etter IFRS med verdiendringene over resultatet. 

Effekten av verdiendringene påvirker selskapets resultat negativt med 83,5 millioner kroner, fordelt på 47,7 millioner i rentebytteavtaler og 35,9 millioner kroner i energikontrakter. 


Selskapets totalresultat for kontrollerende eierinteresser er 38.9 millioner kroner, noe som er 18,4 millioner mer enn i 2013. 

Det er vedtatt et utbytte på 50 millioner kroner for 2014. 

Steinar Pettersen, ny konsernsjef i Salten Kraftsamband AS (Foto: SKS)
Steinar Pettersen, ny konsernsjef i Salten Kraftsamband AS (Foto: SKS)

Tags