2,5 millioner til reiselivsforskning

Fylkesrådet i Nordland har gitt 2,5 millioner kroner til etablering av et nasjonalt forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv og kulturnæringer.

Etableringen av et slikt senter skjer i regi av Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. -Hovedmålet med prosjektet er å bidra til utvikling av den opplevelsesbaserte turistnæringen i Norge. Spesielt å utvikle verdiskaping rettet mot forskjellige kundegrupper og bedrifter, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF), som nå forutsetter at Norges forskningsråd gir satsingen støtte senere i år.

Tags