2021 blir enda et år med digitale arktiske konferanser – for det meste

Anu Fredrikson speaks at an earlier Arctic Frontiers conference in Tromsø.
Anu Fredrikson på en Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø ved en tidligere anledning. (Foto: Albertio Grohovaz/Arctic Frontiers)

– De gode møtene som skjer mellom mennesker, enten det er over en kopp kaffe eller når man sitter ned i en-til-en-samtaler med noen, er borte. Og jeg gleder meg til disse møtene så snart pandemien er over, sier Anu Fredrikson, administrerende direktør for Arctic Frontiers.

Mange av de vanlige møteplassene i og om Arktis vil i år bare finnes i det virtuelle. High North News har snakket med representanter fra konferansene Arctic Frontiers, High North Dialogue, Kirkeneskonferansen og Arctic Circle for å få en forståelse av hvordan Covid-19 påvirker samarbeid og dialog i Arktis.

Anu Fredrikson er administrerende direktør for Arctic Frontiers. Sekretariatet for Arctic Frontiers holder til hos Akvaplan-niva ved Framsenteret i Tromsø. Fredrikson sier de tidlig bestemte seg for å kjøre årets konferanse digitalt.

Anu Fredrikson
New director: Anu Fredrikson is the new Executive Director of Arctic Frontiers. Photo: Arctic Frontiers.
Anu Fredrikson er administrerende direktør for Arctic Frontiers. (Foto: Arctic Frontiers)

Hva tror du dette betyr for arktisk samarbeid og dialog?

– Arktis er et område hvor folk er temmelig vant med å måtte jobbe over avstand og digitalt på grunn av de store avstandene vi har. Hvis vi ser på Arktisk råd, så ble mye av rådets arbeid utført digitalt allerede før pandemien kom. Jeg tror mange arktiske organisasjoner har en liten komparativ fordel der, sier Fredrikson og legger til:

– Men selvfølgelig; de gode møtene som skjer mellom folk, enten det er over en kopp kaffe eller når man setter seg ned en-til-en med en noen, er borte. Og jeg gleder meg til disse møtene når pandemien går over. Disse møtene er viktige og gir en ny dimensjon.

Hvordan reagerer talerne på å være på slike konferanser nå i pandemi-tida?

– Fra Arctic Frontiers’ side tror jeg vi står godt rustet i det at konferansen vil skje i begynnelsen av februar. Det betyr at folk allerede har levd med pandemien i nesten et år, og våre talere er forberedt på å bidra i digitalt format. Dette er en fordel for oss, og i det store og hele har våre talere vært veldig positive til konferansen, og de ser frem til den, sier Fredrikson.

Temaet for årets Arctic Frontiers er «Bygge broer» og konferansen skjer på Arctic Frontiers’ digitale plattform i perioden 1.-4. februar.

High North Dialogue

High North Dialogue er en konferanse arrangert av Nordområdesenteret ved Nord universitet i Bodø.

Konferansen som planlegges for april 2021 vil finne sted i hybridformat, med både fysisk og digital deltakelse. Arrangøren planlegger å ønske et begrenset antall studenter og talere velkommen i Bodø, innenfor gjeldende smittevernrammer gitt fra nasjonale og lokale myndigheter.

Anders Edstrøm er rådgiver ved Nordområdesenteret og koordinator for konferansen High North Dialogue. Han sier flertallet av deltakerne vil være med digitalt i år.

Anders Edstrøm is an advisor at the High North Center and conference coordinator for the High North Dialogue. (Photo: High North Center)
Anders Edstrøm er rådgiver ved Nordområdesenteret og koordinator for konferansen High North Dialogue. (Foto: Nordområdesenteret)

– Modellen vi har valgt gjør at vi kan avholde konferansen fullstendig digitalt på kort varsel. Den digitale plattformen er et nøkkelelement for konferansen, noe som gir oss fleksibilitet. Dette er et år der mange arktiske møtesteder er avlyst eller bare arrangeres digitalt, sier Edstrøm.

Hva tror du det betyr for arktisk samarbeid og dialog?

– Disse konferansene er viktige arenaer for dialog i Nordområdene, og det er trist at det er nødvendig å avlyse dem på grunn av pandemien. I mars 2020 måtte vi avlyse High North Dialogue. Det faktum at konferansene i 2021 klarer å bruke digitale løsninger på situasjonen og skape dialog på den måten, viser motstandskraft. Vi erfarer at det er et behov for digitale møteplasser, og vi tror vi vil komme til å involvere mange deltakere i dialogen på en digital og trygg måte.

The title for High North Dialogue 2021 is "Business in the Arctic". (Photo: High North Center.)
Temaet for High North Dialogue 2021 er ‘Business in the Arctic’. (Foto: Nordområdesenteret)

Hvilke vurderinger har dere gjort så langt med tanke på smittevern?

– Vi vil bare ha et begrenset antall personer til stede i Bodø, og flertallet av deltakerne vil være med via nettet. Konferansen skal være i april, og mye kan ha forandret seg på tre måneder. Vi vil følge utviklingen og smittevernreglene nøye, og vi gjør vårt ytterste for å gjøre dette til en trygg konferanse for våre studenter og gjester.

Disse konferansene er viktige arenaer for dialog i Nordområdene  
Anders Edstrøm, rådgiver ved Nordområdesenteret

Hvordan reagerer talerne på å delta på en slik konferanse nå i pandemitida?

– For oss har det vært et overveldende positivt trekk å ha både en digital og en fysisk mulighet for deltakelse i paneldebattene. De setter pris på fleksibiliteten og det ser ut til at det er enklere for paneldeltakerne å akseptere invitasjonen fra oss og få tid til konferansen på sine timeplaner. Vi vil holde oss oppdatert på situasjonen frem til april, og være i tett kontakt med talerne om hvordan vi best kan gå frem.

Hvor mange deltakere er invitert?

– Alle som ønsker å delta er velkommen til å følge oss via nettet. Lenken for å registrere seg vil bli gjort tilgjengelig i løpet av januar, og man kan følge nettsidene våre for mer informasjon om arrangementet. Fysisk deltakelse vil være begrenset til våre studenter og talere, så lenge smittevernsituasjonen i april tillater det, avslutter Edstrøm.

Arctic Circle-konferansen

Den årvisse Artic Circle-konferansen er den største årlige internasjonale konferansen om Arktis og har mer enn 2.000 deltakere fra 60 land.

I august i fjor valgte organisatorene å utsette 2020-konferansen til oktober 2021. Konferansen i 2021 vil finne sted i Reykjavik på Island fra 14. til 17. oktober 2021.

Ásdís Eva Ólafsdóttir er direktør for Arctic Circle-sekretariatet. Hun sier at konferansen for 2021 for øyeblikket planlegges som et arrangement med hovedsakelig fysisk tilstedeværelse.

Ásdís Eva Ólafsdóttir is Director of the Arctic Circle Secretariat. (Photo: Arctic Circle)
Ásdís Eva Ólafsdóttir er direktør for Arctic Circle-sekretariatet. (Foto: Arctic Circle)

Er dere forberedt på å avlyse arrangementet og kanskje bare kjøre det digitalt?

– Per i dag er vi trygge på at vaksinering vil ha gitt et relativt trygt reisemiljø og at de fleste av våre deltakere vil være i stand til å reise fritt til Island og delta. Vi har ingen planer for å kjøre arrangementet fullstendig digitalt, men vi undersøker mulighetene for å integrere nettbaserte elementer til både årets og fremtidige arrangementer, sier Olafsdottir.

Hvilke vurderinger har dere gjort så langt med tanke på smittevern?

– Harpa, stedet hvor konferansen arrangeres, holder seg kontinuerlig oppdatert på virussituasjonen og har oppdaterte rutiner på plass. Konferansen vil bare finne sted dersom situasjonen tillater det og hvis man kan garantere at alle helse- og sikkerhetsmessige tiltak vil bli tatt.

Hvordan reagerer talerne på å være med på en slik konferanse nå i pandemitida?

– Med den nåværende pandemisituasjonen ville det ikke være mulig å arrangere Arctic Circle eller noen annen konferanse. Men vi føler at det arktiske fellesskapet har en sterk lengsel etter å møtes personlig når tiden kommer og det igjen er trygt å reise, og at folk savner disse arrangementene.

Hvor mange deltakere er invitert?

– Over 2.000 deltakere har deltatt på de tidligere arrangementene årlig. Det ligger i vår konferanses natur at den utgjør en åpen og demokratisk plattform for arktisk dialog. Det betyr at hvem som helst kan melde seg på og delta. Dette er et år der mange arktiske møtesteder blir avlyst eller bare kjører digitalt.

Hva tror du dette betyr for samarbeid i Arktis?

– Samarbeid i Arktis står fortsatt sterkt, siden en stor del av prosjektene og diskusjonene kan skje digitalt. Men det er en egen magi som oppstår når mennesker kommer sammen under ett tak. Nye forbindelser blir skapt og det blir igjen til nye samarbeid og prosjekter, og tidligere samarbeid og vennskap blir styrket. Motstandsdyktigheten for nåværende arktisk samarbeid er høy på grunn av hvor viktig det er og det at man tilpasser seg nye omstendigheter. Men lengselen etter og behovet for å møtes personlig vil mest sannsynlig alltid være der, avslutter Olafsdottir.

Kirkeneskonferansen

Guro Brandshaug er direktør for Kirkeneskonferansen. Hun sier de planlegger ut fra fire ulike scenarier.

Guro Brandshaug is director for the Kirkenes Conference. (Photo: KNH)
Guro Brandshaug er direktør for Kirkeneskonferansen. (Foto: KNH)

– På denne måten vil vi uansett unngå å måtte kansellere Kirkeneskonferansen 2021. Men formatet kan måtte justeres helt frem til konferansen begynner, sier Brandshaug til High North News.

Hvilke vurderinger har dere gjort så langt med tanke på smittekontroll?

– Vi følger Folkehelseinstituttet og myndighetenes retningslinjer og vil følge disse slik de måtte være i februar. I tillegg vil vi etablere dialog med den lokale smittevernsoverlegen når vi nærmer oss, og også koordinere det tett opp mot hotellet, slik at vi er sikre på at vi tar alle forholdsregler for smittevern på best mulig måte.

Hvor mange personer planlegger dere å ta imot?

– Frem til i dag er det 50 personer som ønsker å være fysisk til stede. Vi håper at dette kan justeres opp til 100 personer såfremt vi fortsatt kan overholde enmeters-regelen med tanke på romstørrelse, men dette er forhold som kan måtte justeres gjennom dialog med smittevernmyndighetene, og ikke minst med tanke på smitteutviklingen.

Hva er tema for konferansen?

– Vi fortsetter med det som er selve kjernen i Kirkeneskonferansen, å ta temperaturen på det geopolitiske Barentsområdet. Norsk UD vil også delta i februar 2021, og vi vil få digitale bidrag fra de andre landenes utenriksministre, sier Brandshaug og fortsetter:

– Videre vil vi se på situasjonen med stengte grenser mellom landene og hvordan dette har påvirket det sikkerhetspolitiske bildet og ikke minst folk-til-folk-samarbeid. Vi vil også se på hvilke muligheter som avtegner seg for utvikling i regionen, med blant annet en titt på turismen og hvordan den vil se ut etter corona. I tillegg vil vi undersøke de maritime mulighetene og mulighetene som ligger i utvikling av grønn energi i og fra Nord.

Hvordan reagerer talerne på å delta på en slik konferanse i pandemitida?

– De har reagert overraskende positivt. Det ser ut til at vi alle er ivrige etter å møtes og med såpass få arrangementer vil det være større interesse for de som faktisk blir arrangert, avslutter Brandshaug.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord