2015 ble nok et godt år for Torghatten

Konsernsjef Brynjar Forbergskog har all grunn til å smile, sammen med konsernets drøyt 6000 ansatte leverte han nok et rekordresultat i 2015. (Foto: Linda Storholm)
Torghatten ASA gjør som de pleier: Leverer rekordresultat. For 2015 er resultatet før skatt på 483,4 millioner kroner.

Torghatten ASA gjør som de pleier: Leverer rekordresultat. For 2015 er resultatet før skatt på 483,4 millioner kroner. 

Det er en betydelig økning fra 2014, hvor resultatet før skatt var på 266,2 millioner kroner. Resultatøkningen viser en betydelig bedre margin enn året før, siden omsetningen ikke har økt vesentlig i samme periode, fra 8,187 milliarder kroner i 2014 til 8,574 milliarder kroner i 2015. 

Se flere nøkkeltall nederst i saken. 

- Vi er godt fornøyd med resultatet i 2015 som i all hovedsak innfrir de målene vi har satt oss. Og det skyldes mange dyktige ansatte som står opp hver morgen og går på jobb med entusiasme, sier Brynjar Forbergskog som nå er toppsjef for drøyt 6000 ansatte, og flere skal det bli. I løpet av året blir lønningslista utvidet til 6500, mye på grunn av at Norgesbuss skal ansette mellom 400 og 500 personer etter at de vant historiens største busskontrakt, med en verdi på 4 milliarder kroner. 
 

Enorm busskontrakt

Busskontrakten, som er i Stavangerregionen har oppstart 1. juli, og  fører til store investeringer i nye busser, alle med klar miljøprofil. Totalt 450 nye "miljøbusser" blir kjøpt inn. 

Norgesbuss kjører allerede buss i Trondheim og Oslo, og skal styrke bussvirksomheten ytterligere gjennom nye kontrakter i Vest-Agder, Oppland og Nittedal. De nye kontraktene har strenge miljøkrav, og de nye bussene som settes inn i rutene har betydelig lavere CO2-utslipp enn dagens busspark.

Når 2016 er over vil konsernet ha ca 1500 busser. Kjøpte konkurrenten 

Sist høst kjøpte Torghatten hovedkonkurrenten på sjø, Fjord1, og handelen er nå til godkjenning hos konkurransetilsynet. 

- Vi forventer en avklaring i løpet av våren, sier Forbergskog, som ikke vil si noe mer før konkurransetilsynet har sagt sitt. 

I 2013 ble Torghatten majoritetseier i Widerøe, og i januar ble de eneste eier i selskapet da Nordland fylke solgte sine aksjer i WF Holding AS. 

Resultatet i flysegmentet har ikke nådd opp til de forventningene som var for året, men er likevel bedre enn det var i 2014. Widerøe har fått merke redusert reiseaktivitet i oljesektoren, men samtidig er konkurransen på enkelte destinasjoner endret til det bedre for selskapet, noe som kompenserer litt for bortfallet av oljebransjens reiseaktivitet. 

Torghatten har også lyktes med investeringen i NTS ASA, som gjennom datterselskapet Norsk Fisketransport AS har lyktes godt i sin satsing på brønnbåter. 


Mindre utbytte

Bokført egenkapital per aksje utgjør 225 kroner, og resultatet per aksje er på 40,90 kroner. Det er likevel ikke satt av mer enn 2,50 kroner per aksje til utbytte. Nedgangen skyldes et ønske om å bygge kapital til videre investeringer. 

- Framover står vi foran vesentlige investeringsmuligheter som vi forventer vil ha betydelige positive effekter for konsernet, sier Forbergskog. 

- Er det da Fjord1 du sikter til da, eller er det andre investeringer? 

- Fjord1 er en del av det bildet, men vi har stadig noe på gang, sier Forbergskog som ikke vil utdype videre.

Målet for 2016 er å passere 9 milliarder kroner i omsetning, noe av det kommer fra busskontrakten i Stavanger, som vil ha effekt halve 2016, men den vesentligste økningen kommer fra Widerøe Ground Handling, som i vinter overtok den virksomheten SAS Ground Handling har hatt på nesten alle landets flyplasser.
Dette selskapet alene har nesten 1400 ansatte, og utgjør den vesentligste omsetningsøkningen som vil komme i 2016. 


(Tall i MNOK)20152014
Omsetning85748187
Driftsresultat før avskriving (EBITDA)11951069
Driftsresultat (EBIT)548462
Resultat før skatt (EBT)483266
Egenkapital21061804
Totalbalanse75467519


Torghatten ASA

Hovedkontor i Brønnøysund

Konsernsjef: Brynjar Forbergskog

Visekonsernsjef: Roger Granheim 

Ca 6000 ansatte

Eier blant annet Bastø Fosen AS, Trønderbilene AS, Secora AS, Norgesbuss AS, Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap AS, Sørlandsruta AS og Widerøes Flyveselskap AS.  

Tags