200 miljoner kronor i EU-stöd till renvallar

200 miljoner kronor har betalats ut i EU-stöd till samebymedlemmar som håller gamla renvallar öppna. Men felaktigheter har gjort att stödet nu försvinne.

200 miljoner kronor har betalats ut i EU-stöd till samebymedlemmar som håller gamla renvallar öppna. Men felaktigheter har gjort att stödet nu försvinner, enligt Sveriges radio.

Sedan 1999 har samebymedlemmar kunna söka pengar för att hålla gamla renvallar öppna. En renvall var en plats som förut användes för att mjölka renar.

Ersättningen har varit för att slåtter, röjning och till att laga stängsel. Stödet har varit ett areellt stöd, dvs man har fått stöd för hur stor yta man brukat. Ungefär 300 personer har fått ta del av stödet till renvallar men efter att Sametinget granskat utbetalningarna har så stora felaktigheter hittats att EU beslutat att ta bort stödet som inte heller fått den effekt som önskats EU, skriver Sveriges Radio.