20 millioner kroner til Andøya Space Center

Andøya Space Center supplise launch and test services to customers around the world and has seen significant growth over the past few years. The NOK 20 million loan now offered by the government is convertible and will during the spring be put into share capital of the newly established subsidiary Andøya Space Port. From the left; CEO Odd Roger Enoksen and Andøya mayor Jonni Solsvik (Conservatives). (Photo: Hege Eilertsen)
Regjeringen støtter planene om å etablere en oppskytingsbase for små satellitter, og varsler i dag at de vil gi Andøya Space Center et lån på 20 millioner kroner.


Regjeringen støtter planene om å etablere en oppskytingsbase for små satellitter, og varsler i dag at de vil gi Andøya Space Center et lån på 20 millioner kroner.

- Det er et kappløp, uttalte konsernsjef og daglig leder Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center (ASC) til High North News i slutten av desember.

Markedet for oppskyting av kommersielle satellitter er i kraftig vekst, og allerede er det mange internasjonale tilbydere om beinet.

På Andøya er håpet at Norge om få år skal være europaledende på feltet. I beste fall kan etableringen, ifølge initiativtagerne i ASC og Andøya kommune, gi 200-300 nye arbeidsplasser lokalt, og betydelige ringvirkninger også nasjonalt.

– Vi trenger ressurser hvis Norge skal kunne ta denne posisjonen, uttalte Andøya-ordfører Jonni Solsvik (H) da HNN besøkte ASC tett før årsskiftet.


Røe Isaksen: - Jeg er spent

Nå varsler regjeringen at de vil gi Andøya Space Center et lån på 20 millioner kroner. Pengene skal, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, brukes til å finne ut om det er mulig å skyte opp små satellitter fra Andøya.

- En oppskytingsbase for satellitter kan gi mange varige, lønnsomme arbeidsplasser på Andøya. I tillegg innebærer det store muligheter for norsk høyteknologisk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– På Andøya har vi et høyteknologisk miljø som har mange tiår med erfaring med å skyte opp forskingsraketter. Jeg er derfor spent på å se hva Andøya kan få til, føyer han til.

De siste årene har det vært en endring i utviklingen av satellitter. Tidligere var satellitter store, og ikke minst kostbare å bygge, mens det i dag bygges en mengde små og rimeligere satellitter.

Slik som det er i dag er små satellitter ofte avhengig av å få haik med en stor rakett, for å komme opp i bane. Andøya Space Center har derfor i flere år jobbet med et prosjekt for å bygge en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya.

Kunder over hele verden - og i vekst

Fremdeles gjenstår et større arbeid for å avklare om en slik base kan etableres på et kommersielt grunnlag.

Arbeidet er ressurskrevende, og regjeringen foreslår derfor å gi ASC et ansvarlig lån for å gjennomføre de nødvendige, gjenstående utredningene. Lånet skal gis på markedsmessige vilkår.

High North News har så langt i dag ikke lyktes med å få kommentarer fra initiativtagerne Odd Roger Enoksen og Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) for å få deres synspunkter på nyheten.

Andøya Space Center er 90 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet (forvaltes av Norsk romsenter, journ.anm), og det er Kongsberg Defence og Aerospace som eier de resterende 10 prosentene av aksjene i selskapet.

Andøya Space Center leverer oppskytings- og testtjenester til kunder over hele verden. Konsernet, som består av totalt tre selskaper, har hatt en betydelig vekst de siste årene.
Nøkkelord