150 millioner til næring i nordområdene

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm

Utenriksdepartementet gir 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i nordområdesatsningen i årene 2014-2019. 

Pengene skal forvaltes av Innovasjon Norge Finnmark, og de som kan søke om penger er bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som ønsker å gjennomføre næringsrettede prosjekter, uavhengig av størrelse, adresse eller bransje. 

Prosjektene skal dog ha et kommersielt formål, og kan gjennomføres i Norge eller i samarbeid med partnere i andre land som nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale aktører med interesse for nordområdene heter det i en pressemelding fra UD. 

 

Konkret verdiskaping

- Økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i nord er en viktig målsetting for nordområdepolitikken. Nordområdesatsingen har vært et kunnskapsløft, nå må vi utvide dette til konkret verdiskaping. Det er derfor satt av 150 millioner kroner til å styrke næringslivsdimensjonen i nordområdesatsingen over de kommende årene, sier utenriksminister Børge Brende.

Samarbeid mellom offentlige, private og internasjonale partnere er en av de prioriterte prosjektformene i den nye støtteordningen. Prosjekter innen energi, marine ressurser, mineraler, transport/logistikk, helse, miljø og kulturnæringer har høy prioritet.  

 

Må ta steget videre

- Det er et enormt potensial i nordområdene. Vi har lykkes med å bygge opp betydelig ekspertise og kunnskap om nordområdespørsmål i Norge, og særlig i Nord-Norge. Vi må nå klare å ta steget videre gjennom å støtte opp om entreprenørskap og nyskaping og dermed realisere dette potensialet, sier Brende.

Målet er at avtalen skal bidra til å utløse private midler til investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet. Satsingen skal blant annet støtte opp om entreprenørskap og nyskaping blant unge, med prioritering av temaene reiseliv og arktisk teknologi.

 

Grip sjansen

Brende sier at avtalen med Innovasjon Norge er en viktig konkretisering av regjeringens nordområdesatsing med økt vekt på verdiskaping, næringsliv og offentlig-privat partnerskap. Prosjektene vil bidra til å styrke næringssamarbeidet i nord mellom offentlige, private og internasjonale aktører mener ministeren. Nå håper han næringslivet griper muligheten til å vokse og utvikle seg i nord. 

 

Mer informasjon om prosjektet vil komme på Innovasjon Norges hjemmesider. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: