12 milliarder tonn dundret i Grønlandsisen

Krateret under isen nord på Grønland har en diameter på 31 kilometer, og kunne rommet hele Paris og vel så det. (Illustrasjon fra Statens Naturhistoriske Museum, Danmark).
Krateret under isen nord på Grønland har en diameter på 31 kilometer, og kunne rommet hele Paris og vel så det. (Illustrasjon fra Statens Naturhistoriske Museum, Danmark).

Forskere har funnet krateret etter en 12 milliarder tonn tung meteoritt som styrtet i innlandsisen på Grønland for 12000 år siden.

Forskerteamet, som ledes av forskere fra Danmark, vil ikke utelukke at dette voldsomme sammenstøtet har hatt betydning for at den siste istiden tok slutt.

Det er det danske nyhetsbrevet Videnskab.dk som forteller om funnet av krateret, med en diameter på 31 kilometer, under isen nord på Grønland.

-Meteoritten har veid omkring 12 milliarder tonn og har utløst en energi som tilsvarer 47 millioner ganger kraften i Hiroshimabomben. Et nedslag i den størrelsesorden har stort potensial til å bidra til endinger i klimaet, sier professor Kurt H. Kjær til Videnskab.dk.

 

Nøkkelord