- Vindkraftutbygging er storsamfunns-rasisme

Ungdommene i Vestre Namdal reinbeitedistrikt i Trøndelag hevder vindkraftutbygging er storsamfunnets rasisme mot urfolk.

Ungdommene i Vestre Namdal reinbeitedistrikt i Trøndelag hevder vindkraftutbygging er storsamfunnets rasisme mot urfolk, melder NRK Trøndelag

– La fjellene leve, roper de.


Det brukes kraftige uttrykk av sørsamene omkring vindkraftubygginga som planlegges i sørsameområdene midt i landet.

– Vi har vært her lengre enn nordmenn, og ble fratatt det vi hadde. Og i dag blir vi fratatt det siste vi har igjen.
– Om ikke dette er rasisme i deres øyne må dere være blinde. Det er budskapet fra den unge sørsamen, Ina Theres Sparrok, (20).