Vil ha jernbane østover

Det er allerede i dag nok transportbehov for å kunne realisere en jernbanetrasé mellom Rovaniemi og Kirkenes, mener Venstre, som vil ha fortgang i arbeidet med å knytte Rovaniemi i Finland og Kirkenes sammen med en 50 mil lang jernbanelinje.

- Venstre ser det som viktig å få satt i gang nødvendige utredninger av en mulig framtidig jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi, en strekning på rundt 50 mil. Norske myndigheter må bli en aktiv medspiller til initiativet fra EU og Finland som er igangsatt på dette området, heter det i en uttalelse fra partiet etter helgas landsstyremøte i Kirkenes, som samlet partiledelsen, stortingsgruppa og alle fylkeslederne. 

- Et betydelig økt behov for transport vil gjøre det nødvendig å utvikle et kostnadseffektivt og økologisk bærekraftig transportsystem fornordområdene og Nordishavet. Spesielt vekst innen turisme og utnyttelse av naturressurser krever raske og kostnadseffektive transportforbindelser. Det er viktig å sørge for at det blir lagt til rette for mer gods fra vei til jernbane, heter det i pressemeldingen fra Venstre.

 

 

Tags