Valgfavoritten: "Vi trenger brede forlik og stabilitet"

Etter at Aleqa Hamond (t.v.) måtte gå, er det mange som tror at Sara Olsvig kommer til å bli Grønlands neste selvstyreleder etter valget i novemebr. (Foto A. Hammond: Wikimedia commons).
Stridstemaene i grønlandsk politikk er mange og de er tunge. Ikke desto mindre sier IA-leder Sara Olsvig, at hun og partiet er rede til å samarbeide med alle partier om regjeringsdannelse etter valget.

De seneste meningsmålingene på Grønland tyder på at Sara Olsvig, lederen for opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), blir selvstyremyndighetenes nye leder. Valget er 28. november.

Stridstemaene i grønlandsk politikk er mange og de er tunge. Ikke desto mindre sier IA-leder Sara Olsvig, at hun og partiet er rede til å samarbeide med alle partier om regjeringsdannelse etter valget.

Gode meningsmålinger

-Vi har hatt gode meningsmålinger, men jeg vil ikke ta noe på forskudd. Det er helt og holdent opp til velgerne. Vi vet dessuten ennå ikke hvem som blir ny formann i Siumut (dagens regjeringsparti, der Aleqa Hammond nå har trukket seg fra alle politiske verv etter å ha brukt landstingets penger til private reiser). De velger ny leder nå lørdag (18.10.). (Se også HNNs artikkel om ledervalget.)

Samarbeider med alle

Sara Olsvig vil, i det minste, avvente dette ledervalget før hun sier noe om mulige samarbeidspartier. Men i utgangspunktet kan IA altså arbeide sammen med alle politiske partier.

Brede forlik

-Det grunnleggende for oss, hvis vi kommer i regjering, er at vi vil invitere til brede forlik på vesentlige politikkområder, som velferdspolitikk, næringspolitikk, utdanningspolitikk osv. Det er nødvendig med slike brede forlik for Grønland hvis vi skal kunne skape en helt nødvendig langsiktighet og forutsigbarhet, sier Sara Olsvig.

Strid om uran

Det er ikke minst innenfor det næringspolitiske området at striden er sterk. Et av de mest brennende tema er forholdet til utvinning av radioaktive stoffer. For omkring ett år siden opphevet nasjonalforsamlingen et forbud mot slik utvinning – med bare en stemmes overvekt.

-Dette var en beslutning som ble tatt på meget sviktende grunnlag, mener vi i IA, sier Olsvig.

 Langsiktighet

Partiet har hele tiden vært prinsipielt og klart imot utvinning av uran (som er det meste aktuelle), og går inn for å avholde en rådgivende folkeavstemning om spørsmålet.

-Også dette har med langsiktighet å gjøre, mener hun. -Jeg tror ikke utenlandske investorer føler at dagens vedtak er stabilt. Først når folket har sagt sin mening, og det nye parlamentet har tatt sin avgjørelse, vil man kunne snakke om et stabilt vedtak – som eventuelle investorer kan forholde seg til.

Grundig prosess

Man skal også huske på at det bare er ett eneste prosjekt som har vært hindret av forbudet mot utvinning av radioaktive stoffer. Det vi trenger nå er først en grundig og uavhengig opplysningprosess, og deretter at folket på Grønland får si sin mening om saken.

Aksepterer ikke

-Hva har de siste dagers og ukers uro hatt å si for prosessen omkring Grønlandsk uavhengighet fra Danmark? Det er et tema der du og Aleqa Hammond har vært enige.

-Det er både gode og dårlige tegn. Det gode er at folket og Inatsisartut (Grønlands parlament) klart har vist at de ikke aksepterer misbruk av fellesskapets penger, at de ikke aksepterer maktmisbruk og at man skriver ut et snarlig nyvalg.

Dårlig inntrykk

Det dårlige er at det tok altfor lang tid før Regjeringen utgått av Siumut tok konsekvensen av hva som var oppdaget, at den ikke gikk av langt tidligere. Det er dårlige tegn for demokratiet, og det har skapt dårlig inntrykk av det grønlandske Selvstyre.

Egen grunnlov

Både Olsvig og Hammond har lenge tatt til orde for en egen grønlandsk grunnlov.  Olsvig mener det ligger i naturlig forlengelse av selvstyreavtalen mellom Grønland og Danmark  å snakke om et selvstendig Grønland, med sin egen grunnlov.

Hun peker på at selvstyreloven allerede inneholder formuleringer om selvstendighet. Hun tenker da på Kapitel 8 i loven, «Grønlands adgang til selvstændighed»

-Men, sier hun, - det er bred enighet på Grønland om å arbeide for en egen grunnlov, på samme måte som det er bred enighet om at Grønland skal bygge opp en selvbærende økonomi før man kan oppnå dette, og for å nå dit må vi ha reformer og større stabilitet i grønlandsk politikk, sier Sara Olsvig, som kanskje blir Grønlands neste selvstyreleder. 

 

Tags