Ut av meteorologisk nordområdeprosjekt

Meteorologisk institutt må spare. Det kan ramme nordområdene.

Meteorologisk institutt vil, sammen med andre norske forskningsinstitusjoner, merke konsekvensene av at eegjeringen trekker Norge ut av EU-samarbeidet Copernicus.

Dette er et forskningsprogram som har blant annet har et mål å bedre sikkerheten til sjøs og i nordområdene. Fram til nå har Norge hatt en ledende rolle som havkoordinator i nordområdene, og deltatt i flere store hav- og atmosfæreprosjekter.

- Det blir usikkerhet rundt midlene til noen prosjekter framover, blant annet Copernicus. Vi vil likevel se på mulighetene om Norge fortsatt kan være med i dette prosjektet, sier adm.dir. Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt til instituttets hjemmesider. 

Tags