USA varsler klimaoffensiv når de overtar Arktisk råd

Robert Papp, USAs spesialrepresentant for arktiske spørsmål, er pensjonert admiral fra United States Coast Guard. (Foto: Wikimedia Commons)
USA’s arktiske spesialutsending Robert Papp sier tiltak mot klimaendringer blir hovedsatsingen når landet neste år tar over formannskapet i Arktisk råd.

USA's arktiske spesialutsending Robert Papp sier tiltak mot klimaendringer blir hovedsatsingen når landet neste år tar over formannskapet i Arktisk råd.

Det skriver den amerikanske kongressens avis The Hill, som  er lokalisert i Washington.


MÅ opp på dagsordenen

I en av hans første uttalelser som nasjonens arktiske spesialrepresentant sier Papp at USA vil bli «mer aktiv og mer foroverlent» når det kommer til å adressere påvirkningene som klimaendringene i den arktiske regionen har.

- Det er tvingende nødvendig å imøtegå konsekvensene av klimaendringene før det er for sent, uttalte han i forbindelse med et arrangement ved Washingtons Center for Strategic and International Studies.

Den arktiske spesialutsendingen sammenligner den forestående storsatsingen med John F. Kennedys oppfordring om å sende en mann til månen - etter at det tidligere Sovjetunionen i sin tid lanserte verdens største satellitt - Sputnik1.

USA kommer til å vise den samme iveren i klimasatsingen, lover Papp.

- Vi har en forpliktelse til å beskytte dette området av vår jord med tanke på fremtidige fremskritt, og for de mennesker som bor der, sier han.


Kerry skal føre tilsyn

Formannskapet i Arktisk råd rullerer mellom medlemslandene, og per i dag er det Canada – som overtok i 2013 – som har ansvaret. Neste år blir det USA's tur.

Under arrangementet i Washington tidligere denne uken presenterte Papp hovedpunktene for programmet som USA's utenriksminister John Kerry vil følge tilsyn med, som styreleder for Arktisk råd.

De spesifikke detaljene vil først presenteres om en måneds tid. Papp avslører likevel at hovedlinjene – foruten den varslede klimasatsingen – vil være havforvaltning, og tilpasning og forbedring av både levevilkår og økonomiske vilkår, for de som bor i Arktis.

Den arktiske spesialrepresentanten, med lang fartstid fra den amerikanske kystvakten, sier han gjennom årenes løp har sett store forandringer i regionen.

 

USA må starte på hjemmebane

- Det som skjer i resten av verden påvirker Arktis, sier han, og legger til at verden blant annet må jobbe iherdig for å redusere utslipp av karbon og metan.

Hva den økende olje- og gassletingen i regionen gjelder mener han USA har betydelige mengder arbeid foran seg, og at stormakten først og fremst har et ansvar for å få orden i egne saker.

Det har i USA blitt fremmet forslag om egne sikkerhetsstandarder for olje- og gassboring i den arktiske regionen, og det er bra, mener Papp.

Spesialrepresentanten mener oljeselskapene har lært fra tidligere uhell, at det gjøres fremskritt, og at det viktigste er at det sikres en lik praksis med hensyn til sikkerhetsstandardene ved boring.

Fakta om Arktisk råd:

Arktisk råd er den eneste organisasjonen som inkluderer alle statene i området rundt Nordpolen. Medlemstatene er
Russland, USA, Canada, Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge. I tillegg er seks ulike urbefolkningsorganisasjoner permanente deltakere i rådet, og har talerett.

Et fast sekretariat for Arktisk råd ble etablert i Tromsø i 2013. Rådet har seks faste arbeidsgrupper som behandler temaer som forurensning, klimaendringer og miljøpåvirkning, biomangfold, beskyttelse av det maritime miljø, samt forebygging av ulykker og beredskapsordninger. 

I Arktisk råd er det flere typer møter, men Ministermøtet er viktigst og arrangeres annet hvert år. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: