Uriks- og forsvarskomiteen til Kirkenes, Huitfeldt forlenger til Nikkel

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt reiser over grensen og besøker Nikkel i forkant av utenriks- og forsvarskomiteens reise til Sør-Varanger og Kirkenes neste uke. (Foto: Arne O. Holm og Stortinget).
Komitéleder Anniken Huitfeldt reiser til Nikkel i forkant av at Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker Kirkenes 14. og 15. april. Komiteen skal blant annet besøke Garnisonen i Sør-Varanger.

 

Komitéleder Anniken Huitfeldt reiser til Nikkel i forkant av at Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker Kirkenes 14. og 15. april. Komiteen skal blant annet besøke Garnisonen i Sør-Varanger.

Under besøket i Kirkenes og Finnmark skal utenriks- og forsvarskomiteen blant annet besøke Garnisonen i Sør-Varanger, der ledelsen for Hæren er vertskap.

Komitéleder Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet benytter anledningen til å delta på en fylkeskommunal delegasjonsreise til Nikkel i forkant av komiteens besøk i Kirkenes. Denne turen til Nikkel skal skje den 13. april.

Møter russiske politikere

Rådgiver for partiet, Eivind Vad Petterson, bekrefter overfor High North News at Huitfeldt reiser sammen med, blant andre, fylkesordfører Runar Sjåstad og fylkesråd for samferdsel Remi Strand, til Nikkel for å møte ordføreren i Petsjenga kommune, Irina Neverova, og muligens også Murmansks representant i Føderasjonsrådet i Moskva, Igor Tsjernysjenko.

-Anniken Huitfeldt gjør dette fordi vi mener det er viktig å opprettholde dialogen over grensen i nord, uavhengig av hvilke geopolitiske vinder som blåser. Dette er altså ikke en reise i regi av Stortinget, men en fylkeskommunal delegasjon, understreker Vad Petterson.  

Besøker alle avdelinger

Stortingskomiteen skal ha sine møter i Sør-Varanger og Kirkenes 14. og 15. april.

-Utenriks- og forsvarskomiteen forsøker å besøke alle vesentlige avdelinger og forsvarsanlegg i løpet av stortingsperioden på fire år, og dette besøket er et ledd i dette, forteller komitésekretær Rune Skjerve til High North News.

-I tillegg til besøket ved garnisonen er det naturlig, når komiteen først er helt nord i landet, også å møte aktører innenfor Barentssamarbeidet og representanter for lokale myndigheter, sier Skjerve.

Barentssamarbeidet sentralt

Det vil nok innebære at ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, som også var leder av Barentssekretariatet i mange år, blir en sentral person for komiteen.

Komiteen skal også drøfte forholdet til Russland under sine møter i Finnmark og Kirkenes. Og hvis styret i Barentssekretariatet klarer å ansette ny leder fredag denne uken (uke 14), som planlagt, så vil den nye lederen kanskje også kunne møte utenriks- og forsvarskomiteen.
Tags