Tror 2014 blir toppår på norsk sokkel

Investeringsveksten på norsk sokkel har vært sterk de siste årene. Nå tror Norsk Olje og Gass at 2014 kan bli et toppår, med investeringer for anslagsvis 231,7 milliarder kroner totalt.

Investeringsveksten på norsk sokkel har vært sterk de siste årene. Nå tror Norsk Olje og Gass at 2014 kan bli et toppår, med investeringer for anslagsvis 231,7 milliarder kroner totalt.

Det kommer frem i den ferske miljørapporten fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for oljeselskaper og leverandørbedrifter, som ble offentliggjort før helgen.

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, endte ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) investeringstelling på 211,9 milliarder kroner i 2013. Dette var 38,4 milliarder kroner høyere enn i 2012.

I fjor kom økningen først og fremst innen sektorene feltutbygging, felt i drift, leting og rørtransport.

Tellingen omfatter nå for første gang også kostnader knyttet til nedstengning og fjerning.

2013 ble det tredje året på rad med sterk investeringsvekst, og det har ifølge Norsk Olje og Gass sammenheng med stabilt høye oljepriser.

Det er SSBs telling for andre kvartal 2014 som anslår at det vil bli gjort investeringer for totalt 231,7 milliarder kroner, og som gir grunn til å tro at inneværende år kan bli et toppår.

Hva 2015 gjelder anslås det – i det første investeringsanslaget - at investeringene på norsk sokkel vil beløpe seg til rundt 182 milliarder kroner neste år.

Den ferske klimarapporten fra Norsk Olje og Gass viser for øvrig at Norge produserte en tredjedel mer olje i 2004 enn i 2014. Dagens klimautslipp er likevel høyere enn for ti år siden.

Forklaringen er at uttagningen av siste rest i oljefelt, såkalt «haleproduksjon», er mer energikrevende enn den produksjonen som foregikk for ti år siden, ifølge NTB.

Tags