Toppledere til konferanse om sikkerhet i Arktis

Konferansen er et ledd i Petroleumstilsynets satsing i Barentshavet. Målet er å se hvilke muligheter som finnes i området samtidig som man også tar i betraktning de sikkerhetsmessige aspektene.

Arctic Safety Summit 2015 arrangeres av Petroleumstilsynet i fellesskap med UiT Norges arktiske universitet, og finner sted 28.-30. oktober i Tromsø, melder UiT Norges arktiske universitet

Konferansen er et ledd i Petroleumstilsynets satsing i Barentshavet. Målet er å se hvilke muligheter som finnes i området samtidig som man også tar i betraktning de sikkerhetsmessige aspektene.

I løpet av den tre dager lange konferansen belyses blant annet utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel. I tillegg gjøres det opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.