Succé för gratis preventivmedel

Halverat antal aborter bland unga

Aborterna har halverats bland unga kvinnor i Norrbotten de senaste tre åren. En viktig orsak är den unika satsning som landstinget startade 2012 på gratis preventivmedel för kvinnor upp till 26 år, enligt Sveriges Radio.

Åke Berggren, överläkare på mödrahälsovården i Norrbotten, säger att resultatet har överträffat förväntningarna.

– Vi trodde först inte våra ögon och bad kvinnokliniken att räkna om för hand, säger Åke Berggren om det slående resultatet.