Statsbudsjettet: Sprikende reaksjoner i nord

Mens Line Fusdal (t.v.) er fornøyd med forslaget til statsbudsjett, er Bente Haug langt mer skeptisk. (Foto: Troms fylkeskommune og Trond Magne Henriksen)

Mens fylkesrådsleder Fusdal i Troms synes regjeringen har levert et godt nordområdebudsjett savner fylkesvaraordfører Haug i Finnmark konkrete tiltak. Fylkesrådsleder Norvoll i Nordland er foreløpig avventende.

 Les også: Statsbudsjettet: Regjeringen styrker nordområdesatsingen.

-De generelle økningene som ligger inne i forlaget til satsing på Nordområdene er jo positive i seg selv. Vi har vært spesielt opptatt av Fram 2 i Tromsø (andre byggetrinn for Framsenteret), og ser at det ligger inne og at man skal komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett. Det er vi glade for, sier Line Fusdal (H), fylkesrådsleder i Troms.

-Oljevernbasen i Lofoten-Vesterålen har vi alle ventet på, så det er bra den kommer, sier hun.

Stamveinettet

Fusdal er også opptatt av å peke på at Regjeringens sterke satsing på stamveinettet (les: E6) i nord er en vesentlig del av nordområdesatsingen. –Dette med infrastruktur var jo noe Børge Brende påpekte i sin aller første tale som utenriksminister, sier Line Fusdal.

Hun legger ikke skjul på at hun nok kunne tenke seg en enda sterkere innsats for fylkesveinettet enn det som er foreslått, men er alt i alt fornøyd med forslaget til statsbudsjett fra H-FrP-regjeringen.

Lite forbehold

-Jeg får ta et forbehold om at det ikke har vært mulig å sette seg inn i alle detaljene ennå, avslutter fylkesrådslederen i Troms.

Fungerende fylkesordfører i Finnmark, Bente Haug (A), er langt fra like fornøyd som Fusdal i Troms.

Lokalsamfunnene

-Det er vel og bra med en videreføring av det den rød-grønne regjeringen satte i gang i nord, og det er vel og bra og viktig med forskning og utvikling, men det mangler en link til det som danner basisen i nord – de sterke lokalsamfunnene.

Haug peker på infrastrukturelle tiltak, som hun mener mangler totalt.

Regionale utviklingsmidler

-Det er på fylkesveiene fisken fraktes til markedene, og der er det null. Og de regionale utviklingsmidlene ble kuttet kraftig i fjor og videreføres på samme lave nivå nå. Det skaper ikke de livskraftige lokalsamfunnene som må være basisen for nordområdene, hevder Haug.

-Slike levedyktige lokalsamfunn er en kraft i seg selv, men det synes regjeringen å ha glemt. Her får vi flere svevende og høytflyvende tanker om en nordområdesatsing som mangler retning. Hva vil man, hvor vil man? Det mangler rett og slett stimulanser for vekstkraften i nord, og det virker nokså ullent det hele.

Postulat uten innhold

Børge Brendes postulat om at man går fra dialog til handling i nord er ikke veldig troverdig i den sammenhengen, sier fungerende fylkesordfører i Finnmark, Bente Haug.

Avventende Norvoll

Tomas Norvoll (A), fylkesrådsleder i Nordland, er avventende. -Foreløpig har jeg ikke den nødvendige oversikten over den totale nordområdesatsingen, men generelt er jo eventuell styrking av innsatsen positiv, hvis det er det som er tilfelle, sier Norvoll da High North News får ham i tale.

-Enn så lenge har jeg konsentrert meg om mer Nordlandspesifikke ting, sier han, og forbeholder seg muligheten til å komme tilbake med mer detaljerte kommentarer til statsbudsjettforslaget.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll(A).
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er foreløpig ganske nøytral til forslaget til statsbudsjett.

Tags