Slutt på subsidiering til kryptovaluta

Produksjon av, eller graving etter, kryptovaluta som f.eks. Bitcoin, skal ikke lenger nyte godt av redusert el-avgift. (Foto: Eivind Pedersen/Pixabay)
Produksjon av, eller graving etter, kryptovaluta som f.eks. Bitcoin, skal ikke lenger nyte godt av redusert el-avgift. (Foto: Eivind Pedersen/Pixabay)
Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF betyr slutten på subsidieringen av selskap som utvinner kryptovaluta. Nå må de betale vanlig el-avgift.

Det er Aftenposten (bak betalingsmur) som melder dette i dag. Posten under Finansdepartementet heter "Ordinær sats i el-avgift for datasenter som driver krypto-produksjon fra 1.1.2019" og innføres med en antatt inntektsøkning på 10 millioner kroner til staten.

High North News har, ved flere anledninger, tatt opp spørsmålene rundt statlig subsidiering av kryptovaluta. Flere kommuner har i de senere årene blitt fristet av investorer med store planer for utvinning av valuta av typen Bitcoin og lignende – basert på rimelig og subsidiert el-kraft.

Fra Mo Industripark, som er i gang med blokkjedeteknologi, har det kommet sterke advarsler mot å stenge kryptovaluta ute. Markedsdirektør Jan Gabor ved MIP har sagt at:

- Dette er en meget ung teknologi, som det er altfor tidlig å begynne å bygge barrierer mot etableringen av.  Vi kan miste muligheter vi ikke engang aner konturene av.

Sjefredaktør Arne O. Holm i HNN har advart sterkt mot at rimelig og rikelig nordnorsk vannkraft skal brukes til å utvinne en valuta som i stor grad forbindes med lyssky operasjoner.

Også fra Statkrafts side er det advart mot at graving etter kryptovaluta neppe er den riktige måten å bruke norsk vannkraft på.

For kort tid siden slo Skattedirektoratet fast at regjeringen kan fjerne subsidieringen av kraft til utvinning av kryptovaluta, samtidig som man skjermer virksomheter som vil etablere andre typer datasentre og blokkjedeteknologi.

 

Tidligere artikler i High North News som behandler tema kryptovaluta.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: