Skal jobbe for et felles nordnorsk filmfond

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er i dag blitt enige om å arbeide for å opprette et felles nordnorsk filmfond. Landsdelsrådet anbefaler at dette skal være et investeringsfond

 

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er i dag blitt enige om å arbeide for å opprette et felles nordnorsk filmfond. Landsdelsrådet anbefaler at dette skal være et investeringsfond. Fylkeskommunene vil invitere Sparebank Nord-Norges kulturnæringsstiftelse med på denne satsingen i Nord-Norge.

 Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunene og Sparebankstiftelsen som skal jobbe videre med etableringen av fondet.

 

Tags