Sex timmars debatt om landstingets nedskärningar

Frågan om hur många vårdplatser det ska finnas i Kiruna sjukhus kunde inte avgöras vid landstingsfullmäktige.

Frågan om hur många vårdplatser det ska finnas i Kiruna sjukhus kunde inte avgöras vid landstingsfullmäktige, trots sex timmars debatt om att nå fram till en ekonomi i balans, enligt Sveriges Radio.

I åtgärdspaketet för att nå en ekonomi i balans ligger förslaget att minska antalet vårdplatser vid Kiruna med åtta.

Alla politiker röstade enligt sina partilinje, bortsett från socialdemokraten Sten Nylén från Kiruna - han avstod från att rösta.