Setter det arktiske universitetet dagsordenen?

Studenter i statsvitenskap inviterer fredag til frokostseminar ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Arrangøren ønsker å vite om Universitetet klarer å å bidra med kunnskap og sette agendaen i nordområdene. I panelet sitter Anne Husebekk (rektor), Anders Opdahl (redaktør Nordlys), Ole-Anders Turi (student statsvitenskap) og Hans-Kristian Hernes (professor i statsvitenskap), og Marcus Buck (instituttleder og valgforsker) er moderator.

Arrangøren skriver om bakgrunnen for seminaret:

Bare det nye navnet - UiT Norges arktiske universitet – signaliserer at Universitetet skal styrke sin rolle og sitt samfunnsoppdrag i vår region. Universitetsledelsen er i gang med å definere dette gjennom en ny nordområdestrategi, og vi tar opp hansken og har et spennende panel som vil diskutere hvilken rolle Universitetet kan og bør spille.

Vi utfordrer panelet til å diskutere følgende spørsmål: Klarer universitetet å bidra med kunnskap og sette agendaen i Nordområdene? Hvordan tiltrekker universitetet seg flere studenter fordi det ikke bare favner bredt, men bidrar til samfunnsutviklingen i nord som gjør det til et mer spennende studiested? Hva slags kunnskap produseres og bidrar til det og hva mangler? Hvordan kan universitetet i en mye større grad bidra til å sette premisser og bidra til debatt i og om nordområdene? Og herunder: Hvor mye har den manglende satsingen på samfunnsvitenskapelig forskning og undervisning å si for dette?

Mer informasjon her.

Tags