Samler Nord-Norge igjen

Nord-Norge -en region med eller uten grenser? (Foto: Wikimedia/Zairon)
Snart tre år etter at Landsdelsutvalget ble lagt ned møtes de nordnorske politikerne for å diskutere nytt samarbeidsorgan.

Snart tre år etter at Landsdelsutvalget ble lagt ned møtes de nordnorske politikerne med mål om nytt formelt samarbeid.  

Onsdag skal fylkesrådene i Nordland og Troms, og fylkesutvalget i Finnmark møtes i Narvik. 

På agendaen står ingen spesielle saker, bare det fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll beskriver som "en fordomsfri diskusjon om hvordan vi skal formalisere samarbeidet videre". 

Formelt organ

For fylkespolitikerne i Nord-Norge møtes ofte og samarbeider om mye, men mangler et formelt organ etter at Landsdelsutvalget ble lagt ned i november 2011. 

Politikerne møtes til middag tirsdag kveld, og har satt av onsdagen til samarbeidsdiskusjon. 

- Skal dere lage et nytt Landsdelsutvalg, eller blir det en uformell møteplass slik som de største kommunene i Nord-Norge har i sitt O6-samarbeid? 

- Nå bestemmer jeg ikke dette alene, men ambisjonen er helt klart et formelt organ. Vi skal nok ikke hete Landsdelsutvalget, men formålet er å koordinere felles nordnorske interesser, sier Norvoll. 

Må kunne forplikte

Han er opptatt av å ikke dvele ved det som skjedde da Landsdelsutvalget ble lagt ned. 

- Det må vi legge bak oss. Målet nå er et organ som også kan forplikte, det savnet Landsdelsutvalget, som var avhengig av konsensus, noe som gjorde at de vanskelige sakene ikke ble tatt opp der. 

- Hvilke saker er det Nord-Norge bør samarbeide om i et slikt organ? 

- Helt umiddelbart tenker jeg på samferdsel og infrastruktur. Det var en vekker for oss da vestlandsfylkene fikk gjennomslag for ferjefri europavei. Nå er det riktignok lett å enes om noe som skal betales av andre, men saken viser hvor viktig det er å kunne framstå samlet. 

Godsakene forsvinner

Tomas Norvoll mener også at de nye næringene som vokser fram i landsdelen må utvikles i samarbeid. 

- Det er viktig at vi tenker i lag, ellers forsvinner godsakene til andre kanter av landet, slår han fast. 

 

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: