Norge hardest rammet

Norge er det landet som økonomisk rammes hardest av russisk importforbud. Foto: Per Eide Studio/Norges sjømatråd
Norge er det landet som rammes hardest av Russlands importforbud.

Norge er det landet som rammes hardest av Russlands importforbud. 

I 2013 eksporterte Norge sjømat til en verdi av 6,513 milliarder kroner til naboen i øst i følge Statistisk Sentralbyrå. Kun Polen er i nærheten av å ha eksportere like mye til Russland som Norge.

I en tabell publisert hos Wall Street Journal er Norge det landet som økonomisk rammes hardest av importforbudet som ble varslet i går.

Les også: Putin stopper import av norske varer

Russland tar unna omkring 10 prosent av norsk laks og ørret, og var i årene 2011-2013 Norges største eksportmarked for sjømat. Hittil i 2014 har derimot Polen tatt innpå, og er nå et større marked for norsk sjømat enn Russland. 

Frukt fra Polen

Mens det er fiskeri- og havbruksnæringen i Norge som rammes er det fruktbøndene i Polen som nå må finne nye markeder. I 2013 eksporterte Polen epler for over 2 milliarder kroner til Russland. I tillegg kommer annen frukt og andre varer. 

 

Disse rammes hardest: 

Med utgangspunkt i eksportverdien for 2013 er det disse ti landene som (i synkende rekkefølge) rammes hardest av importforbudet: 

Norge (sjømat)

Polen (frukt)

Nederland (ost)

Spania (frukt)

USA (fjærkre) 

Tyskland (svin) 

Danmark (svin)

Frankrike (svin) 

Canada (svin) 

Finland (ost)  

Merk: Allerede i februar la Russland ned forbud mot å importere svin fra EU og fjærkre fra USA.

 

Les også: Brende beklager importforbud

 

 

 

 

 

Tags