Nordlandsnett kjøper seg opp

Nordlandsnett har som strategi å samle nettet i hele regionen, nå har de kjøpt nettet fra Rødøy-Lurøy kraftverk AS. (Foto: SKS)
Nordlandsnett AS er i sluttforhandlinger om å kjøpe nettvirksomheten fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.


Nordlandsnett AS er i sluttforhandlinger om å kjøpe nettvirksomheten fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. 


Partene er enige om de fleste sentrale vilkårene, og målet er at det som gjenstår, blant annet myndighetsavklaringer, blir avklart i løpet av høsten. 

Planen er å integrere nettvirksomheten til Rødøy-Lurøy Kraftverk i Nordlandsnett med virkning fra 1. januar 2016. Salget av nettvirksomheten til Rødøy-Lurøy vil endelig bli vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling. 


Sparer 300-500 kroner i måneden

Nordlandsnett er en del av Bodø Energikonsernet, som lenge har hatt en strategi om å samle regionens nettvirksomhet i et stort og solid nettselskap, og slik bidra til en regional utjevning av nettleien. Dette vil være positivt for forsyningssikkerheten i hele regionen, og er i tillegg i tråd med sentrale myndigheters visjon om større og færre enheter innen norsk nettvirksomhet. 

For kundene i Rødøy-Lurøy-området vil oppkjøpet bety billigere nettleie. Nordlandsnett har i dag en av de laveste nettleiene i Norge, mens Rødøy-Lurøy er blant de dyreste. Det er anslått at den månedlige besparelsen for nettkundene i Rødøy-Lurøy vil bli 300-500 kroner i måneden for en normalhusholdning, mens de som allerede er kunder i Nordlandsnett kan forvente en økning på 30-50 kroner per måned. 


Arbeidsplassene består

- Begge selskapene har gjennom prosessen vært opptatt av å sikre arbeidsplassene for de ansatte i Rødøy-Lurøy Kraftverk, og hvis et salg går i orden vil samtlige ansatte i Rødøy-Lurøy Kraftverk som i dag jobber med nettvirksomheten beholde sine arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Virksomheten blir videreført i eksisterende lokaler, sier Arne Juell, styreleder i Nordlandsnett AS.


Les også: Snakker sammen, men avviser fusjon
 

Tags