Narvik vil bli Barentshavnen

Neste uke inviteres bystyret i Narvik til å fatte et planleggingsvedtak av sjeldne dimensjoner. Ambisjonen er å gjøre Narvik til den største og viktigste havna i nord, skriver Fremover.

Dersom planene blir iverksatt, blir det en investering som det er for tidlig å anslå dimensjonene på. Trolig er det snakk om en størrelsesorden som tar to- eller tregangen på en dobbeltsporinvestering på Ofotbanen. Den er på i overkant av 10 milliarder.

Narvik havn har også et mål om å ta en posisjon i forhold til å betjene også viktige nasjonale næringer som havbruk, olje og gass. Den eller de nye havnene har også fått navn. Barents-terminalen.

Tags