Nå kartlegges den blå økonomien i nord

Senter for hav og Arktis skal, i samarbeid med DNV GL, kartlegge tilstanden i havnæringene i nord - og legge frem rapporter som også peker på fremtidens muligheter med havet som kilde. (Foto: Vidar Sigurdsson).
Skal vi lykkes med å skape fremtidens arbeidsplasser og løse de globale utfordringene, har vi ikke annet valg enn å utløse havets enorme potensial, skriver statsminister Erna Solberg i denne kronikken. (Illustrasjonsfoto: Vidar Sigurdsson).

Senter for hav og Arktis har startet innsamlingen av innspill og inntrykk for å kartlegge Nord-Norges havbaserte næringer – og fremtidsmulighetene.

Det nye senteret, som ledes av Jan-Gunnar Winther, har inngått samarbeid med DNV GL, og reiser nå land og strand rundt i landsdelen for å få innspill og hente inntrykk.

- Tirsdag denne uken startet møterekken ved at næringsliv, myndigheter og akademia i Bodø var samlet for å diskutere hvordan vi kan lykkes med bærekraftig vekst i havnæringene, forteller Winther til High North News.

Bærekraftig blå økonomi

Arbeidsmøtet er del av prosjektet "Bærekraftig blå økonomi i nord", og det kommer til å bli arrangert omkring 15 slike møter utover vinteren.

- I løpet av våren 2019 skal det en statusrapport for bærekraft i havnæringene i dag, og en framsynsstudie som ser på mulige scenarioer for 2030 og 2050.

Begge skal utformes innen rammen av FNs bærekraftsmål. En viktig oppgave blir derfor å tilpasse disse til en norsk, arktisk kontekst sier Jan-Gunnar Winther.

Behov for mennesker

En kort oppsummering etter møtet i Bodø tirsdag er at både næringslivet, akademia og det politiske nivået er opptatt av de menneskelige ressursene.

- Folk har stått sentralt i mye av det vi snakket om i løpet av dagen, sier Kay Erik Stokke fra DNV GL, selskapet som har fått oppdraget med å utarbeide fagrapportene.

- Ressursene finnes utvilsomt i landsdelen, men for å kunne utnytte disse til beste for hele samfunnet så treng det mennesker, kompetanse, kunnskap, utdanning og forskning – og ikke minst kreativitet, oppsummerer Stokke.

Skal gi konkrete råd

- Vi både håper og tror at arbeidet skal munne ut i konkrete råd som både beslutningstakere, forvaltningen og næringslivet kan dra nytte av. Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men krever en kunnskapsbasert, helhetlig tilnærming om vi skal nyte godt av dem også på sikt.

Vi håper å bidra til dette, og ser fram til å formidle resultatene neste år, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis.

 

Nøkkelord