Minst 45 må gå i Norway Seafoods

Norway Seafoods anlegg i Rypefjord vil i fremtiden kun være et mottak og uten produksjon. Det er foreløpig usikkert når filetproduksjonen i Forsøl starter opp. (Foto: Wikimedia Commons)

Norway Seafoods AS har fått statens velsignelse til å legge om driften. For Hammerfests del betyr det at produksjonsanlegget i Rypefjord flyttes til Forsøl, og at minst 45 ansatte mister jobben.

- Summen av oppsigelser er cirka 45, som da ikke ønsket arbeid andre steder i konsernet, men som heller ikke var mulig å dra med til Forsøl, sier Thomas Farstad - konsernsjef i Norway Seafoods - til NRK.

 

Ikke i strid med reglene

Det var i slutten av mars i år at Norway Seafoods orienterte om de planlagte endringene i driften, og i går kom tilbakemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Flyttingen er ikke i strid med aktivitetsplikten, mener de. Dermed blir det ikke aktuelt å trekke tilbake torsketrålkonsesjonene til Havfisk ASA (tidligere Aker Seafoods ASA).

Departementet mener en flytting av virksomheten er innenfor aktivitetsplikten fordi den er knyttet til Hammerfest kommune, og ikke til Rypefjord spesielt. Aktiviteten i Forsøl forventes å bli mindre enn i Rypefjord, men til gjengjeld forventes helårige arbeidsplasser der omfanget av permitteringer blir redusert sammenliknet med de seinere år.

Parallelt legges det opp til en videre utvikling av driften i Forsøl, noe som kan medføre større aktivitet på sikt, skriver departementet i sitt svar til Norway Seafoods ASA.


Ny teknologi og mer spesialisering

Selskapet har et uttalt mål om å øke avsetningen og produksjonen fra dagens 20.000 tonn årlig til 30.000 tonn, og i perioden frem til 2017 har de planer om å investere for mellom 150-200 millioner kroner.

Målsetningen er å skape flere helårige og lønnsomme arbeidsplasser, og at de med ny teknologi skal spesialisere flere av fabrikkene.

Ved fabrikkene i Stamsund, Melbu og Båtsfjord skal teknologien oppgraderes for mellom 120-150 millioner kroner. Anleggene i Sørvær, Berlevåg og Forsøl skal rette seg mer mot produkter av spesialkvalitet. Her vil det ifølge Norway Seafoods være et større behov for fleksibilitet, og at man i større grad baserer seg på manuelt arbeid. Forsøl-bruket skal oppgraderes for rundt 10 millioner kroner, mens det ved anlegget i Kjøllefjord skal investeres for mellom 5-10 millioner kroner.

 

Håper det vil gå raskt

De fleste ansatte ved Norway Seafoods anlegg i Rypefjord har gått permittert siden 10 juni i år.

- Det blir nok ikke produsert mer her. Nå pakker vi bare i kasser og sender torsken videre, forteller de tre tillitsvalgte John-Ove Aspnes, Tom Olav Johannesen og Torill Jeremiassen til Finnmark Dagblad.

- Når det alt har blitt slik det har blitt håper vi at flyttingen til Forsøl vil skje raskt. Ikke slik vi nå er blitt forespeilet - i juli neste år, sier hovedtillitsvalgt Tom Olav Johannesen.

Han innrømmer at både de ansatte og tillitsvalgte har gått gjennom en tøff tid.

- Det har vært tøft, men det er bedre for de ansatte som er permitterte å få prosessen unnagjort i stedet for å gå hjemme i uvisshet, sier han.

Tags