Mineralundersøkelser på Esrange

Romvirksomhet er i konflikt med mineralundersøkelser i Kiruna.

Den svenske Mark- og miljødomstolen avviser en klage fra romselskapet SSC mot prospektering inne på rakettskytefeltet Esrange i Kiruna.

Sveriges Radio melder:
Staten har godkänt en arbetsplan för undersökningsarbeten för bolaget Avalon minerals, som vill genomföra flyggeofysiska mätningar inom området Vittangijärvi norr om Kiruna.
Det beslutet hade överklagats av rymdbolaget som nu alltså får avslag av mark- och miljödomstolen.– Vi är besvikna men det förändrar inte vår inställning: Rymdverksamheten måste vara en prioriterad verksamhet och det här gagnar inte den, säger Anders Jörle, rymdbolagets chef för samhällskontakter.

Tags