Millionspleis skal vise frem Nord-Norge på ONS

- Det er viktig å synliggjøre hva næringslivet i landsdelen har å by på, sier Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark. (Foto: Finnmark fylkeskommune)
- ONS er en viktig arena for næringslivet i Nord-Norge, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad. De tre nordligste fylkeskommunene bruker 2,1 millioner kroner på å vise seg frem på den internasjonale oljemessen Offshore Northern Seas i Stavanger.

- ONS er en viktig arena for næringslivet i Nord-Norge, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad. De tre nordligste fylkeskommunene bruker 2,1 millioner kroner på å vise seg frem på den internasjonale oljemessen Offshore Northern Seas i Stavanger.


Oljemessen, som åpnet i 10-tiden i dag og varer til og med torsdag, er et av verdens største samlingspunkter for den internasjonale petroleumsnæringen.

Messen arrangeres annethvert år, og siden begynnelsen av 2000-tallet har det etterhvert blitt en tradisjon at nordnorsk næringsliv samler seg på en felles stand.


Største stand noensinne

Fylkeskommunen i Finnmark er gjennom samarbeidet i Nordnorsk Petroleumsråd arrangør for Xplore North, som er en del av den nordnorske fellesstanden. Standen er med sine 375 kvadratmeter en av messens største, og den største nordnorske standen noensinne.

- Petroleumsnæringen i Nord-Norge er i en oppadgående trend og det er viktig å synliggjøre hva næringslivet i landsdelen har å by på, samt hva vi som politikere ønsker å gjøre for å bidra til fortsatt utvikling, sier Sjåstad.


Treffpunkt

Han sier det både har vært viktig for de tre nordnorske fylkeskommunene å bidra til gjennomføringen av den nordnorske deltakelsen, og at messa er viktig fordi den gir muligheter til å knytte kontakter og holde seg oppdatert på hva som skjer i næringa.

Det er til sammen 120 nordnorske utstillere på standen, og arrangementet har et totalbudsjett på over 4,5 millioner kroner.

De tre nordnorske fylkeskommunene bidrar med 2,1 millioner kroner, mens den øvrige finansieringen kommer gjennom deltageravgiftene til de andre utstillerne.

 

- Viktig for næringslivet

- Arrangementet er viktig for næringslivet, men ikke minst viktig for oss som en politisk arena, sier Sjåstad.

Finnmark fylkeskommunes delegasjon består, foruten Sjåstad, av hovedutvalgsleder Grethe Ernø Johansen, fylkestingsrepresentant Raymond Robertsen og energirådgiver Jakob N.Øien. Delegasjonen har et stramt program, og skal blant annet delta på møter i regi av Nordnorsk Petroleumsråd. Ifølge nettsidene til fylkeskommunen skal de også ha flere egne møter med oljeselskaper og sentrale myndigheter.

 

Inviterer 200 til frokost

De nordnorske fylkeskommunene skal blant annet i samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic arrangere et frokostseminar med foredragsholdere som skal snakke om tematikk knyttet til petroleumsnæringens videre vekst i nord.

- Seminaret ble arrangert første gang i 2010 og ble en kjempesuksess, så i år gjentar vi suksessen med nærmere 200 deltakere, sier energirådgiver Jakob N. Øien.

Tags