Mener proteksjonismen er svært skadelig for Arktis

Styreformann i Arktisk Økonomisk Råd, Tero Vauraste, på scenen i Rovaniemi under ministermøtet i Arktisk råd denne uka.
Proteksjonismen som verden har opplevd de siste årene rammer Arktis hardt, sier lederen av arktisk økonomisk råd. Selv om han ikke ser en ende på Russland-sanksjoner mener han at det er rom for mer økonomisk samarbeid i nord.

ROVANIEMI, FINLAND:  I løpet av de to til tre siste årene har vi sett en større grad av proteksjonisme i verdensøkonomien. Dette er til skade for utvikling og konkurranse i større grad i det arktiske området, fordi arktiske bedrifter er mer utsatte enn bedrifter andre steder i verden. Derfor er jeg glad for at vi gjennom vårt arbeid har nærmet oss beslutningstakerne i Arktisk råd, sier Tero Vauraste i et intervju med High North News.

Vauraste er leder for Arktisk økonomisk råd, en uavhengig organisasjon for å legge til rette for mer økonomisk samarbeid i Arktis.

Det var Arktisk råd som i 2013 besluttet å opprette et eget økonomisk gren, for slik å forsøke å stimulere til mer investeringer i den arktiske økonomien.

Sanksjoner og straffetoll

Under ministermøtet i Rovaniemi denne uken henger det tunge økonomiske skyer over de arktiske statene. Mandag morgen twitret USAs president Donald Trump at han vil øke tollsatsen på en rekke kinesiske varer fra 10 til 25 prosent allerede fra førstkommende fredag.

I tillegg legger de vestlige sanksjonene på russisk økonomi en klam hånd over samarbeid på en rekke felt i Arktis.

Vauraste er tydelig på at han ikke ser noen ende på de EU- og USA-ledede sanksjonene overfor Russland, og sier at sanksjonene har sin naturlige konsekvens.

– Sanksjonene vil ikke forsvinne på kort sikt, fordi jeg ser ikke at Russland vil endre sin politikk med det første. Dette er også noe jeg hører fra europeiske statsledere. Dette ble senest gjentatt av Finlands president under det arktiske toppmøtet i St. Petersburg i april, sier Vauraste.

Nettopp Finland er et land som har merket de vestlige sanksjonene mot Russland hardt. Nesten over natten falt handelen med Russland med 50 prosent. Selv om noe av dette er tatt igjen, er det en lang vei å gå før man er tilbake i en økonomisk "normaltilstand" hva gjelder handel med Russland, sier Vauraste.

 Selv om vi ser en økning, har geopolitikken stor innvirkning på den arktiske økonomien. Derfor er vår jobb nå om mulig enda mer viktig og nødvendig enn før. Økonomien i Arktis har ingen grenser, sier Vauraste.

Ingen har rett, ingen har feil

– Når vi snakker om økonomi i Arktis, snakker vi ofte om forholdet mellom å bevare og bruke naturressurser. Dette samarbeidet mellom Arktisk råd og økonomisk forum - hvordan vil det påvirke debatten på dette feltet?

– Når du snakker med folk som bor i Arktis, spesielt urfolk, hører du dem ofte si at "Vi er ikke noe museum" og "vi vil ikke bli bevart. Vi er en del av samfunnet og vi vil ha utvikling." Vi må også huske at det finnes motstridende meninger, også internt blant urfolksgruppene. Noen sier at vi har vært nødt til å tilpasse oss til samfunnet rundt oss i århundrer, mens andre grupper sier at de har vært jegere og fiskere i århundre, og hvorfor kan vi ikke fortsette å være det de neste århundrene, sier han og legger til:

– Ingen har rett og ingen har feil. Men jeg tror at dersom man ønsker å være en del av utviklingen, godt samarbeid er nødvendig. Og denne sort-hvite tilnærmingen der vi sier at vi enten kan bevare eller utvikle, er nettopp det – en sort-hvit-framstilling.

Frykter geopolitikk kan skade investeringsviljen

Vauraste mener at det ikke utelukkende er negativt at man i Arktisk Råd nå snakker om geopolitikk, noe man tradisjonelt ikke har gjort. Men det kan også være en kilde til økt spenning og det kan slå negativt ut for investeringslysten i Arktis.

Han nevner blant annet naturressurser, militær opprustning, nye handelsruter og uenighet om territorier i Arktis som mulige kilder til økt spenning

- Næringslivet kan igjen bli lidende. For hvis vi ser mer av denne typen aktiviteter igjen, vil det kunne gå ut over investeringsvilligheten, sier han.

 

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: