Longyearbyen får sju millioner til arktisk sikkerhet

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) får nå sju millioner kroner til et nytt arktisk sikkerhetssenter. I tillegg skal det utvikles praktiske sikkerhetskurs for risikohåndtering i Arktis. (Illustrasjonsfoto: Peter Strinson)
Nå får Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) penger fra Utenriksdepartementet til å etablere ett nytt arktisk sikkerhetssenter i Longyearbyen. Et senter som skal bidra til økt lokal sikkerhet og utdanning.

Nå får Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) penger fra Utenriksdepartementet til å etablere ett nytt arktisk sikkerhetssenter i Longyearbyen. Et senter som skal bidra til økt lokal sikkerhet og utdanning.

- Dette er en stor anerkjennelse av sikkerhetsarbeidet UNIS har utviklet gjennom flere år, sier HMS- og sikkerhetsdirektør direktør Fred Skancke Hansen ved UNIS.

Finansieringen av «Arctic Safety Centre» er en del av MFA-programmet «Arctic 2030», og har som mål å bidra til en så trygg og bærekraftig menneskelig aktivitet i Arktis som mulig.

Dette skal oppnås i kombinasjon av naturvitenskapelig utdanning, med spesielt fokus på klima, og forskningsbasert kunnskap innen risikostyring og andre sikkerhetsrelaterte områder.


Ambisjoner


Gjennom senteret ønsker UNIS etterhvert å kunne tilby et årsstudium (60 studiepoeng), i kombinasjon med sikkerhetsrelaterte studier ved andre universitet på fastlandet.

- Vi er veldig glade for at søknaden om å opprette et arktisk sikkerhetssenter gikk igjennom, og at prosjektet blir finansiert. Vi ser et stort potensiale i å videreutvikle dette som et nytt fag ved UNIS, sier Hansen.

I tillegg ønsker UNIS å utvikle et mer grunnleggende og erfaringsbasert sikkerhetskurs, med fokus på praktisk sikkerhetsstyring og risikoanalyse.

- Disse kursene vil bli et tilbud til de som bor på Svalbard, men også tilgjengelig for nasjonale og internasjonale institusjoner med lignende arktiske utfordringer, heter det i en pressemelding fra UNIS.


 
Øke lokal bevissthet

Prosjektet skal både øke bevisstheten om sikkerhet i lokalsamfunnet, men også gi en akademisk ramme til begrepet sikkerhet i Arktis.

Gjennom å øke bevisstheten om sikkerhet i lokalsamfunnet, vil dette også supplere turistindustrien gjennom den økte kompetansen.

- Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UNIS og flere andre nasjonale og internasjonale partnere, sier Hansen.

De som skal samarbeide om «Arctic Safety Centre» er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Sintef, Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen på Svalbard, Pole Position Logistics (Longyearbyen), SvalSat, Longyearbyen lokalstyre, Lufttransport (Longyearbyen) og Visit Svalbard. 


I en treårsperiode fram mot "Arctic 2030", skal UNIS utvikle større sikkerhet. Også for lokalbefolkningen på Svalbard. (Foto: Bent Rostad/UNIS)

Tags