Kun en av ti vil klare lusekravet

Kun et fåtall av dagens oppdrettsanlegg vil kunne oppfylle regjeringens nye lusekrav.

Kun et fåtall av dagens oppdrettsanlegg vil kunne oppfylle regjeringens nye lusekrav.

Havforskningsinstituttet skriver i et høringssvar til regjeringen at kun 9 prosent av landets oppdrettsanlegg vil klare de nye lusekravene. Fiskeriminster Elisabeth Aspaker ønsker å åpne for fem prosent vekst i havbruksnæringa, men kun dersom næringen forplikter seg til å holde seg under en lusegrense på 0,1. I dag er grensen på 0,5 lus per laks, skriver nettavisen iLaks.

- Data viser at mindre enn ni prosent av alle lokaliteter har klart å holde lusenivået under 0,1 voksne hunnlus i perioden 2010 – 2013. Instituttet foreslår derfor at de som søker om økt biomasse må dokumentere hvordan de skal kunne overvåke og holde lusenivået under 0,1, heter det i høringssvaret fra Havforskningsinstituttet.

Tags