Kraftig kutt i loddekvoten

Nest års loddekvoten kuttes fra 65.000 tonn til 6.000 tonn.

Nest års loddekvoten kuttes fra 65.000 tonn til 6.000 tonn.

Selv om det har gått svakt nedover for loddebestanden de siste årene er ikke det hovedgrunnen til at neste års kvote er satt så lavt.

Under årets økosystemtokt utført av Havforskningsinstituttet ble det funnet lite voksen lodde. Isdekket gikk langt sør sammenlignet med tidligere år, og trolig sto deler av loddebestanden i området hvor forskerne ikke kom til – enten nær eller under isen.

– Dermed fikk vi ikke dannet oss et fullgodt bilde av størrelsen på bestanden, sier Georg Skaret, som er bestandsansvarlig for lodde ved Havforsningsinstituttet.

I år er trolig den første gangen forskerne ikke har kunnet legge toktresultatet direkte til grunn for framskrivingen av bestanden.

Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Tags