Kopierer Grønland norsk oljefond?

Synet på anvendelsen av Grønlands parallell til det norske oljefondet slo sprekker i landets selvstyreregjering. Knud Kristiansen (Atassut, t.v.) og Kim Kielsen (Siumut, midten) sto bak regjeringens holdning. Demokratiits Anders "Anda" Uldum gikk med opposisjonen.
Grønland er ett skritt nærmere å adoptere den norske tankegangen bak oljefondet, og kun tillate bruk av avkastning fra landets råvarefond.

Grønland er ett skritt nærmere å adoptere den norske tankegangen bak oljefondet, og kun tillate bruk av avkastning fra landets råvarefond.

Regjeringspartiene på Grønland skilte lag under avstemningen i parlamentet (Inatsisartut) om bruken av Grønlands råvarefond.

Sprekk i koalisjonsregjeringen

Et forslag fra opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), der Naalakkersuisut (selvstyreregjeringen) bes legge frem forslag til lovendring for bruken av fondet, fikk flertall.

Det var regjeringspartiet Demokratiit (Demokratene) som brøt ut av koalisjonen med Siumut og Atassut og støttet opposisjonen. Forslaget blir dermed sendt videre til videre behandling, først i regjeringen og så igjen i parlamentet.

De kommende generasjoner

Forslagsstilleren, Naaja Nathanielsen fra IA, begrunner ønsket om en lovendring med at det ikke skal være mulig, selv i en presset situasjon, å hente ut store summer av landets råvarefond.

-Hvis vi ikke gjør det slik, etter modell av det norske pensjonsfondet (oljefondet) risikerer vi å frata de kommende generasjoner den samme gleden og nytten som oss, ved å hente ut denne typen forbruksressurser.

En god idé

Regjeringspartiet Demokratiit slo seg altså sammen med opposisjonspartiene (IA og Partii Naleraq) og hevdet at det er en god idé, at det utelukkende er avkastningen av Grønlands råvarefond som skal kunne brukes til drift av velferdssamfunnet.

Bæredyktig avkastning

De andre to regjeringspartiene, Siumut og Atassut holdt fast ved sin motstand mot en lovregulering. Men de avviser at det er å legge opp til uforsvarlig bruk av fondets midler.

-Det er ikke Landsstyrets hensikt, at alle midlene skal anvendes til drift. Det er bare en bærekraftig avkastning som skal brukes. Dermed er det opp til oss selv, her i Landstinget (parlamentet) å utøve nødvendig disiplin ved vedtak av de årlige budsjettene.

 En hovedregel

Også disse to partiene mener det er og skal være en hovedregel at det kun er overskuddet fra fondet som skal brukes til drift. I Landsstyrets begrunnelse for ikke å lovfeste dette heter det at dersom Grønlands råvareinntekter overstiger 75 millioner kroner, vil dette medføre reduksjon i det årlige blokktilskuddet fra Danmark.

Balansere opp

Regjeringen frykter at i et slikt tilfelle, og der avkastningen ikke vil tilsvare bortfallet i tilskudd, så kan man ikke balansere dette opp med den lovendringen opposisjonen foreslår.

-Da risikerer man, i et gitt tilfelle, at de nåværende generasjoner får dårligere vilkår og forhold end de fremtidige, påpeker de to regjeringspartiene.

Avviser ikke endringer

De er likevel ikke avvisende til å se på mulige modeller som kan begrense politikernes muligheter til å tappe fondet for penger, bortsett fra uttak som kan balansere for reduksjon i blokktilskuddet.

Det danske blokktilskuddet til Grønland er på omkring 3,6 milliarder kroner årlig, av et totalbudsjett på omkring 6,6 milliarder. 

Inuit Ataqatigiit og Naaja Nathanielsen fikk med seg ett av regjeringspartiene på forslag om innstramming i loven om bruk av penger fra råvarefondet.
Inuit Ataqatigiit og Naaja Nathanielsen fikk med seg ett av regjeringspartiene på forslag om innstramming i loven om bruk av penger fra råvarefondet.

Tags