Kommunesammenslåing vil gi bedre kommuneøkonomi

Erlend Bullvåg mener kommunesammenslåing vil gi kommunene større økonomisk handlingsrom.

Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Universitetet i Nordland har medisinen klar til blakke nordnorske kommuner.

Han er forfatter av den årlige rapporten Indeks Nordland, og kjenner godt både kommuneøkonomi og næringsliv i Nord-Norge.

En av de største utfordringene i Nordland er at mens næringslivet mange steder utvikler seg positivt, er det mangel på fornyelse i kommunal sektor.

Næringslivet utvikler seg positivt, men fornyelsen av offentlig sektor og infrastrukturen følger ikke med i utviklingen, sier Bullvåg.

 

Gode tjenester 

Dårlig kommuneøkonomi gjør det nemlig utfordrende å bygge infrastruktur og tilby innbyggerne gode tjenester på alle områder. Å slå seg sammen til større enheter kan hjelpe.

Problemene blir ikke nødvendigvis mindre ved sammenslåing, men kraften til å utvikle nye løsninger og gode tilbud til innbyggerne øker sterkt med større enheter. Større kommuner vil gi en mer stabil drift og mindre sårbarhet for endringer i innbyggertall og demografi, sier Bullvåg.

Likevel bør ikke motivasjonen for sammenslåing være nød.

Det blir ikke nødvendigvis enklere å drive en større kommune, men større enheter gir klarere prioriteringer og kapasitet til å gjennomføre større enkeltprosjekter. For eksempel vil større kommuner lettere klare løft som nye skole- og omsorgsbygg, illustrerer han. 

 

Bør være 10.000 innbyggere

Hva er ideell kommunestørrelse?

- Det finnes ingen eksakte svar på det. Men på veien mellom 5000 og 10.000 inmnbyggere skjer det en betydelig forbedring av utviklingskraften. Kommuner med over 10.000 innbyggere ser ut til å ha en betydelig bedre utviklingsevne. 

I Nord- Norge er det elleve kommuner med mer enn 10.000 innbyggere. Effekten av størrelse er større økonomi, større inntekter, og større løsningsevne.

Kommunene blir mer utviklingsorienterte, politikerne får drive med realpolitikk, ikke detaljstyring av nedskjæringer og press mot tjenestetilbudet, sier Bullvåg.

 

Medisin mot dalende folketall

Han mener det er på tide Nord-Norge tar inn over seg den dalende befolkningsutviklingen. I dag handler kommuneøkonomi de fleste steder om nedskjæringer, fordi folketallet synker. En slik kultur er veldig hemmende på utviklingen.

 Den eneste måten dette kan bremses på er å legge til rette for mer sentralisering mener Bullvåg.

Sammenslåing gir et mye klarere skille mellom innbyggernes behov. Flere småsteder vil nok tape, men det er det eneste som totalt sett vil bremse folketallsnedgangen i Nord-Norge.

Hva med utkantkommuner, vil de ikke bare fortsette som utkant selv om de blir større?

Alle kommuner har sine kvaliteter, og kommuner kan ikke flyttes. Men også små kommuner som for eksempel Hamarøy og Steigen vil ha nytte av å slå seg sammen. Tenk for en sikkerhet det vil være for små kommuner om de blir del av noe større, sier Bullvåg før han nevner andre storfordeler som at fokus på kvalitet og tjenesteproduksjon blir bedre.

Det vil bli viktigere å tilby tjenester enn å legge dem ned. 

 

Ulemper?

Er det ingen ulemper ved kommunesammenslåing?

Jo, mange samfunn må omstille seg i forhold til hva som prioriteres. I større enheter blir det for eksempel ikke tid til, eller prioritering av de ultralokale sakene i kommunestyret. Det betyr at dhva den enkelte politiker arbeider med og hva kommunen skal prioritere å arbeide med vil endre seg i større enheter. Dette vil være krevende men nødvendig. Fokuset på gode tjenester og utvikling av samfunnet er viktigere. 

 

 

Les også: 

Flørter med kommunesammenslåing 

Lover penger til kommuner som frivillig slår seg sammen

Feige politikere gir dårlig kommuneøkonomi

Advarer mot kommunesammenslåing

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: