- Kobberen må ikke utvinnes selv om det ligger der

Nordområdekoordinator Geir Jørgensen i Naturvernforbundet mener politikken bør endres slik at vi ikke bruker så mye kobber på verdensbasis. Foto: Naturvernforbundet
Naturvernforbundet er kritisk til at man for enhver pris skal utvinne mineralressurser.

Naturvernforbundet er kritisk til at man for enhver pris skal utvinne mineralressurser. 

Nordområdekoordinator Geir Jørgensen forteller at gruvesaker tar stadig mer tid og ressurser hos organisasjonen. 

- Folk blir veldig opptatt av dette. Det engasjerer og opprører folk når så store inngrep skal gjøres, sier Jørgensen.

Bør få ligge urørt

Naturvernforbundet  er motstandere av sjødeponi, og mener at dersom man ikke finner gode løsninger for avgangsmassene bør man la ressursen ligge urørt. 

- Kobbergruver forårsaker enorme miljøødeleggelser uansett om du deponerer massene på land eller i sjø. Kobber er giftig, sier Jørgensen. 

- Vil et deponi på land være en bedre løsning enn sjødeponi? 

- Et landdeponi vil være katastrofalt for reindrifta i området og naturen i Kvalsund. Vi ser på det som nå er EUs nye standarder for gruvedrift. Her søker man å bruke alt av avgangsmasser, pluss å gjenfylle i gruvegangene. 

- Men det er vel ikke mulig i Repparfjord hvor utdrivingen skjer oppover? 

- Det bør som et minimum utredes alternative utdrivingsmetoder for nussirforekomsten, og myndighetene må stille krav til gruveselskapet om å minimere avgangen.Havforskningsinstituttet advarer på det sterkeste mot foreliggende planer, og konkluderer med at konsekvensutredningen har store mangler. Utslippstillatelsen som nå er til behandling i Miljødirektoratet innebærer to millioner tungmetallholdig avgangsmasse årlig i 20 år, rett ut i en nasjonal laksefjord. Kobberet i Nussir drar ingen steder, vi har tid til å finne den beste måten å utnytte ressursen på, mener Jørgensen. 

- Har vi ikke et globalt ansvar for å utvinne kobber all den tid vi er storforbrukere her til lands? 

- Vi er altfor stor brukere av ikke-fornybare ressurser. Og om svaret hele tiden skal være å ta fatt på nye forekomster får vi ikke slutt på forbruket. Vi burde endre politikken slik at vi bruker mindre og gjenvinner mer, sier Jørgensen. 

Stort paradoks

Geir Jørgensen forteller at Naturvernforbundet ikke har noen prinsippvedtak mot gruvevirksomhet, men at alle alternativene må være tilstrekkelig belyst og utredet før man avgjør om det er bærekraftig å utvinne. 

- Hva vil være den beste løsningen om en skal utvinne kobberen i Nussirforekomsten? 

- Det vet vi ikke, for vi får ikke sett alle alternativene. Dette selskapet har lagt seg på ei linje og bestemt seg for hvordan de vil ha det, sier Jørgensen. For ham er det et stort paradoks at man ikke får lov til å bruke bunnsmurning med kobber på fritidsbåter her til lands, mens enkelte syns det er greit å slippe kobberholdige avgangsmasser ut i fjorden. 

Lære av andre

Det er lenge mellom hver nyåpning av ei gruve i Norge. Geir Jørgensen mener vi bør se hvordan andre land jobber og lære av dem. 

- Vi kan se til India for eksempel. Der er forekomsten nasjonal, også er det en utlysning hvor det selskapet som presenterer en driftsplan som er tettest opp mot null utslipp som vinner utlysningen. En annen variant er å se til Polen, hvor gruveselskapene må betale en avgift for alle utslippene. Det er et godt incentiv for at de slipper ut så lite som mulig. Det er mange måter å forvalte mineralressursene på, mener Jrøgensen. 

Nussir ligger i Kvalsund kommune, nabokommunen til Hammerfest.
Nussir ligger i Kvalsund kommune, nabokommunen til Hammerfest.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: