Jobber intenst med å finne nye markeder for sild

Norsk sild får det enda tøffere i markedssituasjonen nå som Russland har utestengt også Island. (Foto: Norges sildesalgslag/Gustav Sæter)
Norske sildekjøpere fortviler etter russisk importstopp.

Norske sildekjøpere fortviler etter russisk importstopp.  

Etter at Russland i forrige uke sa stopp for all import av norsk fisk er det spesielt pelagisk sektor som har utfordringer. Russland er det største markedet for norsk sild, og er ikke like global som laksen.

Å finne nye markeder for silda som allerede ligger på lager er ikke gjort over natta, om det i det hele tatt er mulig. 

Vurderer kjøpestopp

Hos Brødrene Sperre AS på Ellingsøy i Møre og Romsdal er nå spørsmålet om de i det hele tatt skal kjøpe sild når fisket etter NVG-sild starter om få uker. Det ligger nemlig fortsatt mye sild på fryselager som ikke er solgt, og av NVG-sild har stort sett alt gått til Russland, og litt til Ukraina. 

Daglig leder Inger Marie Sperre sier de må se an situasjonen, men per nå er det aktuelt å ikke kjøpe mer sild. 

- Vi må se an situasjonen nærmere og tenke hardt på om vi skal kjøpe eller ikke, sier Sperre. 

Importstoppen til Russland er ikke ny, landet stengte i praksis grensene for pelagisk og hvitfisk allerede ved årsskiftet. For at leverandørene skulle kunne få markedsadgang måtte de inspiseres og godkjennes av russiske inspektører. 

- Det gjør bare utfordringen vår enda større, fjorårets NVG-sild ligger fortsatt på lager, sier Sperre. 

 

Afrika neste

Det er få markeder for norsk sild, og Russland er desidert størst. I 2013 gikk nesten 25 prosent av eksporten dit. Nest størst var Litauen med 11,9 prosent, og Tyskland med 11,8 prosent. 

Det som gjør situasjonen enda vanskeligere er at Ukraina tradisjonelt sett har vært et godt marked. I 2013 gikk over ni prosent av norsk eksport dit. 

- Det er ikke så enkelt å eksportere til Ukraina nå med de problemene de har, sier Sperre. Situasjonen i landet gjør det vanskelig for kjøperne å stille finansiering og garantier.

- Hvilke andre markeder er det mulig for norsk sild å satse på?

- Det er Afrika, og da Nigeria, som er aktuelt, sier Sperre. Nigeria var inntil 2010 en stor avtaker av norsk sild, men har de siste tre årene kjøpt marginale mengder. 

 

Nødhjelp

Nå jobber hele næringen intenst med å finne en løsning på situasjonen. En av mulighetene er å stoppe NVG-fisket som straks starter, for uten avtaker på fisken er det kanskje ikke riktig å fiske mer.

- Vi jobber intenst med å finne andre markeder til den fisken som allerede er fisket, sier Sperre. Hun sier at bransjen fortsatt er litt preget av panikk, og flere muligheter vurderes. 

En mulighet er å samarbeide med staten om en eksportgaranti for å støtte Ukraina foreslår Sperre. 

- Kanskje staten kan stille eksportgaranti som en slags nødhjelp? Det kan være like viktig å støtte landet med mat som med sanksjoner, sier hun. 

Men hvordan situasjonen til slutt løser seg er det for tidlig å si. 

Hos Brødrene Sperre AS produserer de også hvitfisk og klippfisk. Selskapet hadde i 2013 133 årsverk, men Inger Marie Sperre forteller at det varierer etter sesong hvor mange som jobber ved bedriften. 

- Fra august til påske har vi normalt 60-70 ansatte som er dedikert sild og makrell, sier hun.

 

 

Tags