Jernbane til Tromsø og bedre forhold til Russland: Her er unges krav til ny nordområde-politikk

Unge politikerstemmer fra nord debatterte framtiden til Nord-Norge under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre: Maren Benedicte Nystad Storslett (Norske samers riksforbunds ungdomsutvalg), Vilde Sofie Nohr (Unge Venstre) og Sander Delp Horn (AUF). Foto: Amund Trellevik
Fem ungdomspolitikere fra nord gir sine innspill til regjeringens nye nordområdemelding som skal legges fram neste høst.

Regjeringens arbeid med en ny nordområdemelding er i gang og skal etter planen presenteres for Stortinget neste høst.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte under Arendalsuka noen av regjeringens overordnede prioriteringer i arbeidet. Søreide understreket at meldingen skal inneholde saker som har betydning for mennesker som bor i nord, uten å gå i detaljer på konkrete politikkområder.

Fem ungdomspolitikere fra Nord-Norge møttes tirsdag til debatt i Arendal om hvordan de ønsker at landsdelen skal utvikles i framtiden.

Deres ønsker og innspill til regjeringens nye nordområdestrategi strekker seg fra å bygge jernbane til Tromsø og Kirkenes, bedre naboforholdet til Russland, utvikle fornybare næringer og ta store klimagasskutt.

Foto: Amund Trellevik

Vilde Sofie Nohr, styremedlem Unge Venstre i Nordland

– Først og fremst må man gripe fatt i det problemet med at vi er for få folk i Nord-Norge. For å løse klimaproblemene vi allerede har, må vi ha folk som kan løse dem. Så mener jeg definitivt at vi ikke skal være på latsiden når det gjelder å få på plass tiltak som bidrar til å kutte klimagassutslippene. Folk flest er i dag opptatt av klima og miljø og er villige til å ta noen grep for at vi skal redusere utslippene. Ikke minst må bedriftene ta utgiftskuttene.

Foto: Amund Trellevik

Jon Machlik, Sentralstyremedlem Sosialistisk Ungdom i Troms

– Den nye nordområdemeldingen må inneholde konkrete tiltak for hva man faktisk ønsker å satse på. Hvordan skal de som bor i Norge få eierskap til sin region? Hvordan skal vi få et godt forhold til Russland? Hvordan skal vi få fisken raskest mulig til Europa, slik at vi får mest mulig pris for den? Jeg ønsker at det kommer konkrete tiltak til hvordan Nord-Norge skal bli en bærekraftig region.

Foto: Amund Trellevik

Maren Benedicte Nystad Storslett, leder Norske samers riksforbunds ungdomsutvalg

– Det korte og enkle rådet til regjeringen er: Hør på oss som bor i nord. Det er vi som kjenner området best. Det er vanskelig å sitte på et kontor i Oslo og vite hva som er best for folk i nord. Regjeringen må prioritere bærekraftige næringer og bærekraftige arbeidsplasser.

Foto: Amund Trellevik

Sander Delp Horn, fylkesleder i Nordland AUF

– Dette må munne ut i konkrete forslag og ikke bli en strategi uten innhold. Industri, fiskeri og næringsliv, og hvordan vi skal forvalte våre naturressurser, er viktig. Hvordan vi skal forholde oss til Russland må også komme fram i en slik nordområdestrategi. VI må håndtere Russland med fasthet, men samtidig med dialog og gode folk til folk-kontakt som spesielt Finnmark har vært gode på i hundrevis av år – med unntak av tiden landet het Sovjetunionen og Den kalde krigen. Den gode kontakten med Russland mangler i dag. Regjeringen tar ikke ansvar for å løfte opp det sivile samarbeidet med Russland. Russland-samarbeid er nærmest overlatt til de nordnorske fylkene alene. Om det er et land som kan skape avspenning mellom øst og vest er det Norge. Derfor er det ekstremt viktig at Norge prøver. Ingen vet om vi lykkes, men vi må prøve.

Foto: Amund Trellevik

Martine Tennholm, formann Troms og Finnmark Fpu

– Regjeringen må tørre å satse mer. Nord-Norge-banen vil hjelpe veldig på, både med tanke på frakt av gods og personer. Det vil være mer miljøvennlig og samtidig sørge for tryggere frakt. Så slipper vi mange av de forferdelige ulykkene på nordnorske veier. Det er nesten politisk enighet om en jernbane til Tromsø, så min oppfordring til regjeringen er å satse på jernbanen til nord.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: